print logo

Forside

Grønne lamper

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

 

For at du skal komme dit du vil med forskningen din.

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Søkehjelp

Få bedre treff i Oria med vår brukerveiledning.

Arrangementer

28 mai
16:00, Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus
29 mai
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
02 jun
09:00, The Science Library
02 jun
15:00, 1. etasje HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus

Utstillinger

i dag mai
Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus
i dag mai
1. etasje HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus