print logo

Forside

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

Tilgang hjemmefra

Les hvordan du får tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Søkehjelp

Les vår brukerveiledning og kom i gang med Oria.

Arrangementer

27 jan
14:15, 1. etasje HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus
29 jan
16:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus
06 feb
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39

Utstillinger

Ingen kommende arrangementer