print logo

Forside

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

Ustabilt Biblioteksøk?

 

Ved ustabilt Biblioteksøk, bruk den gamle søketjenesten BIBSYS Ask.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Arrangementer

30 okt
16:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
31 okt
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
07 nov
09:00, Georg Sverdrups hus
07 nov
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
14 nov
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
14 nov
13:00, 1. etasje HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus