print logo

Forside

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Biblioteksøk

Les vår brukerveiledning og kom i gang med Biblioteksøk.

Den gamle søketjenesten, BIBSYS Ask, er fortsatt tilgjengelig.

Arrangementer

i dag des
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
22 jan
29 jan
16:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus
26 feb
16:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

Utstillinger

i dag des
HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, 1.etasje
i dag des
Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus