print logo

Forside

Grønne lamper

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

 

For at du skal komme dit du vil med forskningen din.

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Søkehjelp

Få bedre treff i Oria med vår brukerveiledning.

Arrangementer

i dag mar
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
08 apr
15:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes’ hus
10 apr
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
17 apr
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39

Utstillinger

i dag mar
1. etasje HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus