print logo

Forside

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Arrangementer

27 nov
16:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus
28 nov
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
05 des
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
10 des
12:15, Sted: Stort aud., Det odontologiske fak.

Utstillinger

i dag nov
HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, 1.etasje
i morgen nov
HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, 1.etasje