print logo

Forside

Grønne lamper

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

 

For at du skal komme dit du vil med forskningen din.

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Søkehjelp

Få bedre treff i Oria med vår brukerveiledning.

Arrangementer

05 mai
15:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
08 mai
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
12 mai
15:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
20 mai
12:00, Tøyen Hovedgård, Sars gt./Monrads gt.