print logo

Forside

Våre søketjenester

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

Tilgang hjemmefra

Les hvordan du får tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Søkehjelp

Les vår brukerveiledning og kom i gang med Oria.

Arrangementer

22 jan
29 jan
16:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus
26 feb
16:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

Utstillinger

i dag des
HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, 1.etasje