print logo

Forside

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

Hjelp med Biblioteksøk

 

Trenger du hjelp med innlogging, fornyelser eller bestillinger, gå til vår brukerveiledning.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Arrangementer

i morgen aug
16:15, Realfagsbiblioteket
22 aug
10:03, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
28 aug
16:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Utstillinger

Ingen kommende arrangementer