print logo

Forside

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

Åpningstider for sommeren 2014

Sommer, ferietid og ombygning betyr endrede åpningstider på bibliotekene. Sjekk åpningstidene på ditt bibliotek.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Utstillinger

i dag jul
Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus