print logo

Forside

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Arrangementer

05 des
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
10 des
12:15, Sted: Stort aud., Det odontologiske fak.
11 des
16:00, Sophus Lies auditorium
19 des
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39

Utstillinger

01 des
HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, 1.etasje
02 des
HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, 1.etasje