Personer med emneord «ALMA»

Navn Telefon E-post Emneord
Bekken, Anne Gunn Berge Head Librarian +47-22859497 a.g.b.bekken@ub.uio.no Library, Alma
Bilde av Anne Gunn Berge Bekken Bekken, Anne Gunn Berge Hovedbibliotekar +47-22859497 a.g.b.bekken@ub.uio.no Alma, Bibliotek
Bilde av Liv Brenna Brenna, Liv Spesialbibliotekar +47-23074426 liv.brenna@ub.uio.no Katalogisering, Bibliotek, Alma
Bilde av Liv Brenna Brenna, Liv Senior Librarian +47-23074426 liv.brenna@ub.uio.no Cataloguing, Library, Alma
Bilde av Inger Brøgger Bull Bull, Inger Brøgger Hovedbibliotekar +47-23074434 40226852 i.b.bull@ub.uio.no ALMA, Publikumstjenester, Databaser, Ledelse, Bibliotek
Bilde av Tone Christine Bøgh Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47-22844381 +47-95724675 t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bilde av Anne Båum Båum, Anne Seniorkonsulent +47-23074409 anne.baum@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Sap, Personaladministrasjon, Lån, Jobb-Norge, Sykefravær, Reiseregninger
Bilde av Inger M. Hamre Hamre, Inger M. Head Librarian +47-22859352 +47-92422204 i.m.hamre@jus.uio.no Loan, Library guidance, Library, Reminder, Alma, Literature search, Courses
Bilde av Berit Johansen Johansen, Berit Hovedbibliotekar +47-91128885 berit.johansen@ub.uio.no ALMA, Bibliotek, Lån, Innkjøp
Bilde av Vibeke Lowzow Lagem Lagem, Vibeke Lowzow Hovedbibliotekar +47-22850156 +47-91827429 v.l.lagem@ub.uio.no Alma, Lån, Bibliotek, Litteratursøk, Purringer, Veiledning
Bilde av Vibeke Lowzow Lagem Lagem, Vibeke Lowzow Senior Librarian +47-22850156 +47-91827429 v.l.lagem@ub.uio.no Literature search, Loan, Alma, Library, Library guidance, Reminder
Bilde av Hans Gunnar Slokvik Lian Lian, Hans Gunnar Slokvik Senior Librarian +47-22859709 +47-41474171 h.g.s.lian@ub.uio.no Programming, Teaching, Periodicals, Classification, Research support, Subject heading indexing, Zotero, Alma, Library, Acquisition, EndNote
Bilde av Hans Gunnar Slokvik Lian Lian, Hans Gunnar Slokvik Spesialbibliotekar +47-22859709 +47-41474171 h.g.s.lian@ub.uio.no Alma, Programmering, Innkjøp, Klassifikasjon, Tidsskrifter, EndNote, Zotero, Litteratursøk, Undervisning, Emneordsindeksering, Bibliotek, Forskningsstøtte
Bilde av Vibeke Stockinger Lundetræ Lundetræ, Vibeke Stockinger Spesialbibliotekar +47-22855313 v.s.lundetra@ub.uio.no Bibliotek, Emneordsindeksering, Mapping, Metadata, Tesauri, Indeksering, Alma, Katalogisering, Veiledning, Humord
Bilde av Kirsti Løchsen Løchsen, Kirsti Avdelingsleder +47-22852191 kirsti.lochsen@ub.uio.no Regnskap, Veiledning, Administrativ ledelse, ALMA, Bibliotek
Bilde av Anette Munthe Munthe, Anette Head Librarian +47-22844310 +47-99383824 anette.munthe@ub.uio.no Library, Alma, E-books, Oria, Cataloguing
Bilde av Anette Munthe Munthe, Anette Hovedbibliotekar +47-22844310 +47-99383824 anette.munthe@ub.uio.no Oria, Bibliotek, Katalogisering, Alma, E-bøker
Bilde av Geir Nordanger Nordanger, Geir Hovedbibliotekar +47-22856621 geir.nordanger@ub.uio.no Oria, Alma, Bibliotek
Bilde av Geir Nordanger Nordanger, Geir Head Librarian +47-22856621 geir.nordanger@ub.uio.no Library, Alma, Oria
Bilde av Irene Refsland Refsland, Irene Senior Librarian +47-23074473 irene.refsland@ub.uio.no EndNote, Alma, E-books, Reference Manager, E-journals, Library
Bilde av Irene Refsland Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47-23074473 irene.refsland@ub.uio.no Bibliotek, Alma, EndNote, E-bøker, E-tidsskrifter, Reference Manager
Bilde av Christine Rostgaard Rostgaard, Christine Rådgiver +47-22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Oria, Alma, Bibliotek
Bilde av Lasse Skage Skage, Lasse Spesialbibliotekar +47-22852195 lasse.skage@ub.uio.no klassifikasjon, Publikumsarbeid, Bibliotek, Tilvekst, Emneordindeksering, Alma, Innkjøp, Katalogisering
Bilde av Anne-Gry Skonnord Skonnord, Anne-Gry +47 22856980 +47 95177689 a.g.skonnord@ub.uio.no Library, Alma, Oria, Administrative management
Bilde av Anne-Gry Skonnord Skonnord, Anne-Gry Section Manager +47-22856980 a.g.skonnord@ub.uio.no Administrative management, Oria, Alma, Library