Personer med emneord «Alma»

Navn Telefon E-post Emneord
Bekken, Anne Gunn Berge Hovedbibliotekar +47-22859497 a.g.b.bekken@ub.uio.no Library, Alma
Bilde av Anne Gunn Berge Bekken Bekken, Anne Gunn Berge Hovedbibliotekar +47-22859497 a.g.b.bekken@ub.uio.no Bibliotek, Alma
Bilde av Liv Brenna Brenna, Liv Senior Librarian +47-23074426 liv.brenna@ub.uio.no Library, Cataloguing, Alma
Bilde av Liv Brenna Brenna, Liv Spesialbibliotekar +47-23074426 liv.brenna@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Alma
Bilde av Inger Brøgger Bull Bull, Inger Brøgger Hovedbibliotekar +47-23074434 40226852 i.b.bull@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, ALMA, Databaser, Publikumstjenester
Bilde av Tone Christine Bøgh Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47-22844381 +47-95724675 t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bilde av Anne Båum Båum, Anne Seniorkonsulent +47-23074409 anne.baum@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Lån, Personaladministrasjon, Jobb-Norge, Sykefravær, Sap, Reiseregninger
Bilde av Inger M. Hamre Hamre, Inger M. Hovedbibliotekar +47-22859352 +47-92422204 i.m.hamre@jus.uio.no Library, Alma, Courses, Literature search, Loan, Reminder, Library guidance
Bilde av Berit Johansen Johansen, Berit Hovedbibliotekar +47-91128885 berit.johansen@ub.uio.no Bibliotek, ALMA, Innkjøp, Lån
Bilde av Vibeke Lowzow Lagem Lagem, Vibeke Lowzow Senior Librarian +47-22850156 +47-91827429 v.l.lagem@ub.uio.no Library, Alma, Literature search, Loan, Reminder, Library guidance
Bilde av Vibeke Lowzow Lagem Lagem, Vibeke Lowzow Hovedbibliotekar +47-22850156 +47-91827429 v.l.lagem@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Litteratursøk, Lån, Purringer, Veiledning
Bilde av Hans Gunnar Slokvik Lian Lian, Hans Gunnar Slokvik Spesialbibliotekar +47-22859709 +47-41474171 h.g.s.lian@ub.uio.no Bibliotek, Innkjøp, Klassifikasjon, Emneordsindeksering, Undervisning, Forskningsstøtte, EndNote, Zotero, Litteratursøk, Tidsskrifter, Programmering, Alma
Bilde av Hans Gunnar Slokvik Lian Lian, Hans Gunnar Slokvik Senior Librarian +47-22859709 +47-41474171 h.g.s.lian@ub.uio.no Library, Acquisition, Classification, Subject heading indexing, Teaching, Research support, EndNote, Zotero, Alma, Programming, Periodicals
Bilde av Vibeke Stockinger Lundetræ Lundetræ, Vibeke Stockinger Spesialbibliotekar +47-22855313 v.s.lundetra@ub.uio.no Bibliotek, Emneordsindeksering, Mapping, Metadata, Tesauri, Indeksering, Alma, Katalogisering, Veiledning, Humord
Bilde av Kirsti Løchsen Løchsen, Kirsti Avdelingsleder +47-22852191 kirsti.lochsen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, ALMA, Regnskap, Veiledning
Bilde av Anette Munthe Munthe, Anette Head Librarian +47-22844310 +47-99383824 anette.munthe@ub.uio.no Library, Cataloguing, Alma, Oria, E-books
Bilde av Anette Munthe Munthe, Anette Hovedbibliotekar +47-22844310 +47-99383824 anette.munthe@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria, E-bøker, Katalogisering
Bilde av Geir Nordanger Nordanger, Geir Hovedbibliotekar +47-22856621 geir.nordanger@ub.uio.no Library, Alma, Oria
Bilde av Geir Nordanger Nordanger, Geir Hovedbibliotekar +47-22856621 geir.nordanger@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bilde av Irene Refsland Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47-23074473 irene.refsland@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, Reference Manager, EndNote, E-bøker, Alma
Bilde av Irene Refsland Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47-23074473 irene.refsland@ub.uio.no Library, E-journals, Reference Manager, EndNote, E-books, Alma
Bilde av Christine Rostgaard Rostgaard, Christine Rådgiver +47-22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bilde av Lasse Skage Skage, Lasse Spesialbibliotekar +47-22852195 lasse.skage@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Innkjøp, Katalogisering, klassifikasjon, Emneordindeksering, Publikumsarbeid, Tilvekst
Bilde av Anne-Gry Skonnord Skonnord, Anne-Gry Section Manager +47-22856980 a.g.skonnord@ub.uio.no Library, Administrative management, Oria, Alma
Bilde av Anne-Gry Skonnord Skonnord, Anne-Gry +47 22856980 +47 95177689 a.g.skonnord@ub.uio.no Library, Administrative management, Oria, Alma