Personer med emneord «EndNote» - Side 2

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Lars Erik Lørdahl Lørdahl, Lars Erik Univ.bibliotekar +47-22844221 l.e.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Historie, Arkeologi, EndNote, Foto
Bilde av Kyrre Traavik Låberg Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91 624 324 kyrretl@ub.uio.no Bibliotek, Web-Design, Programmering, Php, MySQL, Biologi, EndNote, Kurs, JQuery
Malovic, Ivana Senior Librarian +47-23074425 ivana.malovic@ub.uio.no Library, Literature search, Courses, EndNote
Malovic, Ivana Spesialbibliotekar +47-23074425 ivana.malovic@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Kurs, EndNote
Bilde av Henrik Keyser Pedersen Pedersen, Henrik Keyser Senior Academic Librarian +47-22856905 +47-95242425 h.k.pedersen@ub.uio.no Library, EndNote
Bilde av Henrik Keyser Pedersen Pedersen, Henrik Keyser Førstebibliotekar +47-22856905 +47-95242425 h.k.pedersen@ub.uio.no Bibliotek, Tysk, Nederlandsk, Filosofi, Idéhistorie, EndNote, Bibliografi
Bilde av Irene Refsland Refsland, Irene Senior Librarian +47-23074473 irene.refsland@ub.uio.no Library, E-journals, Reference Manager, EndNote, E-books, Alma
Bilde av Irene Refsland Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47-23074473 irene.refsland@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, Reference Manager, EndNote, E-bøker, Alma
Bilde av Signy Rose Soelberg Soelberg, Signy Rose Senior Librarian +47-22852192 45243100 +47 45243100 s.r.soelberg@ub.uio.no Library, EndNote, Reference Manager, Courses, Literature search, Loan, Web publishing
Bilde av Signy Rose Soelberg Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47-22852192 45243100 +47 45243100 s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Reference Manager, Kurs, Veiledning, Litteratursøk, Lån, Nettpublisering
Bilde av Ragnhild Sundsbak Sundsbak, Ragnhild Univ.bibliotekar +47-22854708 ragnhild.sundsbak@ub.uio.no Bibliotek, Statsvitenskap, Komparativ politikk, Offentlig politikk og administrasjon, Kjønn, EndNote
Bilde av Solveig Isis Sørbø Sørbø, Solveig Isis Adviser +47-22852441 45095002 s.i.sorbo@ub.uio.no Library, Research support, special collections, knowledge organization, Zotero, EndNote, Events, Interdisciplinarity
Bilde av Solveig Isis Sørbø Sørbø, Solveig Isis Rådgiver +47-22852441 45095002 s.i.sorbo@ub.uio.no Forskningsstøtte, spesialsamlinger, kunnskapsorganisering, Zotero, Bibliotek, EndNote, Arrangementer, Tverrfaglighet
Bilde av Marte Jørgensdatter Søyland Søyland, Marte Jørgensdatter Senior Librarian +47-22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Library, EndNote, Literature search, Reference Manager, Communication, Web publishing
Bilde av Marte Jørgensdatter Søyland Søyland, Marte Jørgensdatter Spesialbibliotekar +47-22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Litteratursøk, Referanseverktøy, Reference Manager, Kommunikasjon, Nettpublisering
Bilde av Marte Ødegaard Ødegaard, Marte Senior Librarian +47-23074479 marte.odegaard@ub.uio.no Library, Literature search, Information literacy, Reference Manager, EndNote, Courses, Databases
Bilde av Marte Ødegaard Ødegaard, Marte Spesialbibliotekar +47-23074479 marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Informasjonskompetanse, Reference Manager, EndNote, Databaser, Kurs
Bilde av Mikaela Aamodt Aamodt, Mikaela Senior Librarian mikaela.aamodt@ub.uio.no Library, Library guidance, Information literacy, Databases, EndNote
Bilde av Mikaela Aamodt Aamodt, Mikaela Spesialbibliotekar 22119497 mikaela.aamodt@ub.uio.no Bibliotek, Databaser, PubMed, Ovid, Litteratursøk, EndNote, Kurs