Personer med emneord «EndNote»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Astrid Anderson Anderson, Astrid Section Manager +47-22857170 astrid.anderson@ub.uio.no Library, Melanesia, Papua New Guinea, Social anthropology, EndNote
Bilde av Glenn Karlsen Bjerkenes Bjerkenes, Glenn Karlsen Head Librarian +47-22859176 g.k.bjerkenes@ub.uio.no Library, Literature search, Information Literacy, Teaching, Oria, EndNote
Bilde av Glenn Karlsen Bjerkenes Bjerkenes, Glenn Karlsen Hovedbibliotekar +47-22859176 g.k.bjerkenes@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Fjernlån, Informasjonskompetanse, Innlån, Litteratursøk, Lån, Undervisning, Veiledning, Oria
Bilde av Magnus Carlström Carlström, Magnus Senior Librarian +47-23074474 magnus.carlstrom@ub.uio.no Library, Loan, Library guidance, Courses, EndNote
Bilde av Magnus Carlström Carlström, Magnus Spesialbibliotekar +47-23074474 magnus.carlstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning, Kurs, EndNote
Bilde av Ellen Christophersen Christophersen, Ellen Senior Librarian +47-23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no Library, Information literacy, Courses, Literature search, Reference Manager, EndNote
Bilde av Ellen Christophersen Christophersen, Ellen Hovedbibliotekar +47-23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Kurs, Litteratursøk, Reference Manager, EndNote, Nettpublisering
Dalsnes, Terese Senior Librarian +47-22119264 terese.dalsnes@ub.uio.no Library, Literature search, Courses, EndNote, Information literacy, Library guidance, Web publishing
Bilde av Idun Gundersen Gundersen, Idun Spesialbibliotekar +47-22850096 +47 47374999 idun.gundersen@ub.uio.no Library, EndNote
Bilde av Idun Gundersen Gundersen, Idun Spesialbibliotekar +47-22850096 +47 47374999 idun.gundersen@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote
Bilde av Kirsten Borse Haraldsen Haraldsen, Kirsten Borse Senior Academic Librarian +47-90688254 k.b.haraldsen@ub.uio.no Library, Biology, Cell biology, Evolution, Scientific communication, EndNote
Bilde av Kirsten Borse Haraldsen Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47-90688254 k.b.haraldsen@ub.uio.no Bibliotek, Biologi, Botanikk, Cellebiologi, Evolusjon, Vitenskapelig kommunikasjon, EndNote
Bilde av Øystein Haug Haug, Øystein Spesialbibliotekar +47-22844567 oystein.haug@ub.uio.no Library, Loan, Library guidance, Literature search, Teaching, EndNote
Bilde av Øystein Haug Haug, Øystein Spesialbibliotekar +47-22844567 oystein.haug@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning, Litteratursøk, Undervisning, EndNote
Bilde av Toril Marie Hestnes Hestnes, Toril Marie Senior Librarian +47-22117591 t.m.hestnes@ub.uio.no Library, Literature search, EndNote, Reference Manager, Databases
Bilde av Toril Marie Hestnes Hestnes, Toril Marie Spesialbibliotekar +47-22117591 t.m.hestnes@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Databaser, EndNote, Reference Manager, Referanseverktøy
Bilde av Nina Marie Høyning Jørgensen Jørgensen, Nina Marie Høyning Spesialbibliotekar +47-23015062 n.m.h.jorgensen@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, EndNote, Kurs
Bilde av Heidi Sjursen Konestabo Konestabo, Heidi Sjursen Senior Academic Librarian +47-41294973 41294973 h.s.konestabo@ub.uio.no Library, Biology, Zoology, Ecology, Toxicology, Climate and Environment, EndNote
Bilde av Heidi Sjursen Konestabo Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 41294973 h.s.konestabo@ub.uio.no Bibliotek, Biologi, Zoologi, Økologi, Toksikologi, Klima og miljø, EndNote
Bilde av Hans Gunnar Slokvik Lian Lian, Hans Gunnar Slokvik Spesialbibliotekar +47-22859709 +47-41474171 h.g.s.lian@ub.uio.no Bibliotek, Innkjøp, Klassifikasjon, Emneordsindeksering, Undervisning, Forskningsstøtte, EndNote, Zotero, Litteratursøk, Tidsskrifter, Programmering, Alma
Bilde av Hans Gunnar Slokvik Lian Lian, Hans Gunnar Slokvik Senior Librarian +47-22859709 +47-41474171 h.g.s.lian@ub.uio.no Library, Acquisition, Classification, Subject heading indexing, Teaching, Research support, EndNote, Zotero, Alma, Programming, Periodicals
Bilde av Mariann Lund Lund, Mariann Spesialbibliotekar +47-91244108 mariann.lund@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Littteratursøk, EndNote, Tidsskrifter
Bilde av Mariann Lund Lund, Mariann Senior Librarian +47-91244108 mariann.lund@ub.uio.no Library, Library guidance, Literature search, EndNote, Journals
Bilde av Lars Erik Lørdahl Lørdahl, Lars Erik Univ.bibliotekar +47-22844221 l.e.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Historie, Arkeologi, EndNote, Foto
Bilde av Kyrre Traavik Låberg Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91 624 324 kyrretl@ub.uio.no Bibliotek, Web-Design, Programmering, Php, MySQL, Biologi, EndNote, Kurs, JQuery