Personer med emneord «Oria»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Glenn Karlsen Bjerkenes Bjerkenes, Glenn Karlsen Head Librarian +47-22859176 g.k.bjerkenes@ub.uio.no Library, Literature search, Information Literacy, Teaching, Oria, EndNote
Bilde av Glenn Karlsen Bjerkenes Bjerkenes, Glenn Karlsen Hovedbibliotekar +47-22859176 g.k.bjerkenes@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Fjernlån, Informasjonskompetanse, Innlån, Litteratursøk, Lån, Undervisning, Veiledning, Oria
Bilde av Tone Christine Bøgh Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47-22844381 +47-95724675 t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bilde av Anette Munthe Munthe, Anette Hovedbibliotekar +47-22844310 +47-99383824 anette.munthe@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria, E-bøker, Katalogisering
Bilde av Anette Munthe Munthe, Anette Head Librarian +47-22844310 +47-99383824 anette.munthe@ub.uio.no Library, Cataloguing, Alma, Oria, E-books
Bilde av Astrid Müller Müller, Astrid Senior Librarian +47-23074423 astrid.muller@ub.uio.no Library, Courses, Oria, International cooperation, Literature search
Bilde av Astrid Müller Müller, Astrid Hovedbibliotekar +47-23074423 astrid.muller@ub.uio.no Bibliotek, PubMed, Kurs, Oria, Internasjonalt samarbeid, Litteratursøk, Bibliometri, Forskningsdata
Bilde av Geir Nordanger Nordanger, Geir Hovedbibliotekar +47-22856621 geir.nordanger@ub.uio.no Library, Alma, Oria
Bilde av Geir Nordanger Nordanger, Geir Hovedbibliotekar +47-22856621 geir.nordanger@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bilde av Christine Rostgaard Rostgaard, Christine Rådgiver +47-22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bilde av Anne-Gry Skonnord Skonnord, Anne-Gry +47 22856980 +47 95177689 a.g.skonnord@ub.uio.no Library, Administrative management, Oria, Alma
Bilde av Anne-Gry Skonnord Skonnord, Anne-Gry Section Manager +47-22856980 a.g.skonnord@ub.uio.no Library, Administrative management, Oria, Alma