Nettsider med emneord «debatt»

Publisert 1. mars 2018 08:09

Når blir kunnskapsformidling aktivisme?

Open Access seminar
Publisert 6. nov. 2014 10:27

Hvilke vitenskapelige, praktiske, politiske og økonomiske vurderinger gjør du når din forskning skal publiseres? Hvordan vil endringene i vitenskapelig publisering påvirke dine valg?