Nettsider med emneord «fiber»

Fiber, fiber! En utstilling om fiberplanter
Publisert 30. mars 2016 13:57

Botaniker Kristina Bjureke fra Naturhistorisk museum introduserer og åpner Fiber, fiber! En utstilling om fiberplanter.

Fiber, fiber! En utstilling om fiberplanter
Publisert 29. mars 2016 11:40

Det finnes mennesker som tror at bomull kommer fra dyr og at ull kommer fra planter!