English version of this page

Bokskatter i Georg Sverdrups hus

Her presenterer vi noen av de bokskattene som befinner seg i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Sikringsmagasin

Bøkene som er plukket ut til Sikringsmagasinet er svært verdifulle, de er sjeldne, det er førsteutgaver i små opplag, de er spesielt påkostet eller lignende. De tidligste bøkene her er fra 1600-tallet. Før delingen av Nasjonal-biblioteket og Universitetsbiblioteket ble Lib.Rari og paleoypene / inkunablene (dvs. bøker mellom 1430 og 1500) skilt ut og overført til Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin.
Bøkene i Sikringsmagasinet er ikke til utlån, men kan leses i et spesialrom i Georg Sverdrups hus

Faksimilesamlingen

Dette er en samling av verdifulle, svært påkostede faksimiler av viktige håndskrifter, bøker og andre dokumenter. 

Bibliotheca Polynesiana

The Kroepelien collection or Bibliotheca Polynesiana is a very valuable collection of literature from and about the Pacific, and related areas.

Pedanius Dioscorides: De materia medica

Pedanius Dioscorides kjente verk: De materia medica er en beskrivelse av medisinske urter og andre stoffer. Verket er skrevet i første århundre e.Kr.