English version of this page

Kontakt Juridisk bibliotek. Menneskerettigheter

Postadresse

PB 6706 St Olavs plass 
0130 OSLO

Besøksadresse

Cort Adelers gate 30, 2. etg.
0254 OSLO

Telefon og faks

Telefon: +47-22842028
Faks: +47-22842002

E-post