Samlinger ved Medisinsk bibliotek

Biblioteket dekker fagene medisin, sykepleie, ernæring, helsefag m.m. Vi satser i stor grad på tidsskrifter og bøker i elektronisk form.

Medisinsk bibliotek sin samling består av

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Referansesamling (ordbøker, leksikon)
  • Hovedoppgaver, masteroppgaver og doktorgrader
  • Mikroskopiske snitt
  • Anatomiske modeller
  • En samling gammel medisinsk historie

Søk etter bøker, artikler, tidsskrifter m.m. i Oria

Finn frem i biblioteket

 

Publisert 23. mai 2011 14:11 - Sist endret 8. nov. 2017 09:29