English version of this page

Alt om lån

Se hvem som kan låne og hva lånebetingelsene er.

Hvem kan låne og hva trenger du for å låne?

Lån av dokumenter krever lånekort ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Studenter og ansatte ved UiO bruker studiekort/tilsattkort som lånekort. Ansatte ved Oslo Universitetssykehus får nasjonalt lånekort.

 • Studenter og ansatte får bibliotektjenester relatert til egne studier og forskning.
  • Ansatte må aktivere kortet i skranken på et av våre bibliotek før du kan låne eller bestille i Oria.
 • Eksterne brukere
  • må være bosatt i Norge og kan benytte tilbudene i bibliotekene samt få hjelp til selvhjelp og enkel veiledning.
  • kan låne fra bibliotekene med nasjonalt lånekort. Dette utstedes ved personlig fremmøte mot fremvisning av gyldig legitimasjon. Det nasjonale lånekortet fungerer i utgangspunktet kun som lokalt lånekort ved UiOs biblioteker, men kan gjøres om til nasjonalt lånekort ved henvendelse til et folkebibliotek. Nasjonalt lånekort, lånekort fra annet universitet eller høyskole i Norge, kan vanligvis brukes etter at det er registrert i Universitetsbibliotekets biblioteksystem.
  • får andre tjenester etter avtale avhengig av kapasitet ved det enkelte bibliotek. Vi henviser til Bibliotekdirektøren for omfattende avtaler.
  • for å få lån fra andre bibliotek: kontakt Nasjonalbiblioteket eller nærmeste folkebibliotek.
 • Fjernstudenter ved UiO kan etter avtale få lån og kopier fra UBs samlinger sendt hjem. Du må selv betale retur av dokumenter. Veiledning og lån fra andre bibliotek får du ved biblioteket du er tilknyttet.
 • Lånekortet er personlig og kan ikke brukes av andre.
 • Låner er ansvarlig for at adresse, telefon og e-postadresse til enhver tid er korrekte. Alle lånere kan selv endre dette i Oria.
 • Tap av lånekort meldes raskest mulig til biblioteket.
 • Finn din Låne-ID

Lån og lånetid

 • Lånetid:
  • Fire uker er vanlig lånetid.
  • To uker er lånetid for pensum og anbefalt litteratur.
  • Dagslån skal returneres samme dag, og kan ikke fornyes. Spesielle samlinger kan også være forbeholdt våre studenter og ansatte.
 • Referanselitteratur, spesielle samlinger og tidsskrifter lånes som regel ikke ut.
 • Spesielt verdifulle dokumenter og dokumenter utgitt før 1850 er bare til bruk i biblioteket.
 • Lån fra andre bibliotek tilbys for studenter og ansatte ved UiO og Oslo universitetssykehus.
  • Eierbiblioteket bestemmer lånetid og eventuell fornyelse av lån. Du må henvende deg til biblioteket som har skaffet deg lånet.
  • Dokumenter som UB har i egne samlinger lånes vanligvis ikke inn.
  • Eksterne brukere kan etter avtale få lån fra andre bibliotek. Se prisliste. Det henvises til Bibliotekdirektøren for omfattende avtaler.
 • Vi gir lån til andre bibliotek i og utenfor Norge
 • Viderelån er ikke tillatt.

Fornye lån

 • Du kan selv fornye lån fra UBs samlinger via Oria (krever pålogging).
 • Lån som har venteliste kan du ikke fornye.
 • Gjelder det lån fra andre bibliotek utenfor UB, kontakt ditt bibliotek.

Hva skjer når lånetiden har gått ut?

Lån som ikke har venteliste

Studenter ved UiO og eksterne brukere:

Lån kan fornyes hvis det ikke er venteliste. Du får en påminnelse samme dag lånet forfaller. Hvis du ikke fornyer, skjer flg.:

 • Lånet innkalles 14 dager etter forfallsdato
 • Etter 21 dager: Siste varsel før erstatningskrav
 • Etter 28 dager : Erstatningskrav kr 750, gebyr kr 50 genereres

Ansatte: lån blir automatisk fornyet hvis det ikke er venteliste.

Reserverte dokumenter og lån fra andre bibliotek

 • Du får en påminnelse samme dag lånet forfaller
 • Etter 7 dager får du ny epost: Varsel om forfalte lån med beskjed om at det er siste varsel før erstatningskrav
 • Etter 14 dager får du enda en epost: Erstatningskrav kr 750
 • Studenter og eksterne brukere får også et gebyr på 50 kr pr. dokument.

Dagslån:

 • Du får en påminnelse samme dag lånet forfaller.  
 • Etter 4 dager får du en ny påminnelse med beskjed om at du ikke får lov til å låne eller bestille, og i tillegg får du erstatningskrav. Studenter og eksterne brukere får også et gebyr på 50 kr pr. dokument.

Har du ubetalte gebyrer, 200 kr eller mer, får du ikke lov til å låne, fornye eller bestille før gebyrene er betalt. Du kan betale i biblioteket eller med Epay.

Mistet eller ødelagt

 • Låneren er personlig ansvarlig for at dokumentet leveres tilbake i samme stand som da det ble lånt.
 • Tap eller ødeleggelse medfører erstatningskrav pålydende dokumentets pris. I tillegg kommer et gebyr pr dokument, 50 kr. som betales i skranken. Hvis dokumentet returneres etter utsendt erstatningskrav, må gebyret likevel betales.
 • Erstatningsbeløpet er 750 kr. Erstatningskravet frafalles dersom låneren kjøper et eksemplar av tapt bok til biblioteket.
 • For dokumenter lånt fra andre bibliotek fastsettes erstatningsbeløpet av eierbiblioteket og prisen kan bli høyere enn erstatningsbeløpet for UiOs bøker.

Brudd på lånereglene kan medføre tap av lånerett ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Vedtatt av Bibliotekdirektøren.

Publisert 9. juni 2016 10:23 - Sist endret 24. mars 2017 14:10