English version of this page

Lese- og arbeidsplasser i biblioteket

Vil du jobbe alene, gjøre gruppearbeid eller samle kollokviegruppa? Hos oss finner du ulike typer arbeidsplasser som er åpne for alle, og du trenger ikke reservere plass. Alle våre bibliotek har trådløst nett.

Leseplasser 

Du kan velge mellom leseplasser, arbeidsplasser med PC og stille lesesaler m.m. Mange av plassene har strømuttak slik at du kan ta med egen bærbar PC eller nettbrett.

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • Du finner ca 700 leseplasser langs ytterveggene, på Mesaninen og på toppen av trappehusene. Leseplassene i underetasjen er for tiden ikke tilgjengelige pga ombygging.(Forventet åpnet igjen høsten 2017).
  • Leseplassene på toppen av trappehusene i 3. etasje er helt stille områder. Her skal det ikke brukes bærbare pc'er.
  • Et stille leserom finner du også innerst i 3. etasje. 
  • I første etasje er det et eget område for lesing av aviser og tidsskrifter, samt områder for mer avslappet lesing i gode stoler og sofaer.
 • PC-plasser:
  • Vi har ca 90 PC-er, og det er tilgjengelig skriver i 1., 2., 3.  og 4. etasje. 
  • PC-ene kan ikke reserveres, og du kan heller ikke ta pause med fraværslapp. Etter 15 min inaktivitet logges du automatisk av.
 • Reglement for lese- og arbeidsplassene

Arkeologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Leseplasser 
 • PC med tilgang til bibliotekets databaser

Etnografisk bibliotek (se åpningstider)

 • Leseplasser med strømuttak
 • PC med tilgang til bibliotekets databaser

Studentbiblioteket Sophus Bugge

 • Biblioteket har 300 leseplasser. Et område med 60 plasser er pc-fri sone (stille lesesal).
 • Det finnes 2 rom med tilrettelagte arbeidsplasser.
 • Vi har 2 pc-områder. Det ene har 36 maskiner, det andre har 48 maskiner.

Teologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Teologisk bibliotek er for tiden stengt pga ombygging. Vi åpner igjen høsten 2017. Mer informasjon her

De juridiske bibliotekene

Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • 46 plasser i Midtrommet og langs vindusveggene
  • 6 plasser på galleriet
  • 20 plasser i Kollokviehjørnet, disse plassene kan også brukes til gruppearbeid
 • PC-plasser:
  • 11 PC'er som krever brukernavn og passord ved UiO
  • 6 PC'er som er åpne for alle som ønsker å søke etter juridiske kilder og litteratur

Kriminologi og rettssosiologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Har noen få leseplasser til studenter og andre interesserte

Læringssenteret i Domus Nova (se åpningstider)

Rettsinformatikkbiblioteket (se åpningstider)

 • 4 leseplasser, 6 pc-plasser
 • Plassene er forbeholdt studenter ved Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk

De medisinske bibliotekene

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet (se åpningstider)

 • Lesesaler:
  • Det er to lesesaler i tilknytning til biblioteket. Lesesalene er åpne hele døgnet med kort og kode for studenter ved Det medisinske fakultet. Døren fra biblioteket til lesesalen stenger kl.19.00 (15.00).
  • B2.1018 31 leseplasser for 11. semester
  • B2.1019 47 leseplasser for 12. semester
  • B2.1021, B2.1022 - 70 leseplasser
 • Leseplasser:

  • 46 arbeidsplasser for lesing og gruppearbeid
  • Flere sittegrupper med komfortable stoler
 • PC-plasser:

  • 25 plasser med PC for UiO-brukere
  • 5 plasser med PC for eksterne brukere og ansatte ved OUS
  • 2 plasser med PC for OUS-nett

 

Medisinsk bibliotek. Odontologi (se åpningstider)

 • har flere arbeidsplasser for gruppearbeid og lesing
 • Vegg i vegg med biblioteket finnes det en lesesal med 36 leseplasser
 • 6 pc-er med UiO-innlogging og mulighet for utskrift, samt en pc for søk i Oria

 

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • 25 arbeidsplasser for lesing eller gruppearbeid
  • Flere sittegrupper med komfortable stoler
 • PC-plasser:
  • 17 plasser med PC med UiO-nett
  • 2 plasser med PC med OUS-nett

 

Realfagsbibliotekene

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus (se åpningstider)

 • 650 arbeidsplasser totalt, hvorav 70 plasser på stille lesesal.
 • I Hangaren er det 30 stasjonære PC-er og Linux maskiner. 
 • Fra 1. mesanin kan du gå over til Nils Henrik Abels hus. Her finner du Bjørnehjørnet som benyttes som arbeidsrom, kollokvierom og hvilerom alt ettersom.

Informatikkbiblioteket (se åpningstider)

 • Har arbeidsplasser, noen med Linux- eller Windowsmaskiner.
 • Et møte-/kursrom kan reserveres av alle og brukes som lesesal når det ikke er opptatt.

Biblioteket på Naturhistorisk museum (se åpningstider)

 • 16 leseplasser

Plasser for gruppearbeid

Du kan jobbe i gruppe på arbeidsplasser ute i biblioteket eller i egne grupperom.

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus (se åpningstider)
 

 • Vi har mange kollokvierom fordelt i alle etasjene. Grupperommene i underetasjen er for tiden stengt pga ombygging. (Forventes åpnet igjen høsten 2017). 
 • Bord for gruppearbeid finner du til høyre for inngangen i 1. etasje. Det er også flere forskjellige områder i 1. etasje hvor man kan jobbe sammen.
 • Kollokvierommene/gruppearbeidsplassene er tilgjengelig i hele bibliotekets åpningstid og må reserveres
 • Reglement for lese- og arbeidsplassene

Arkeologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Ingen grupperom eller gruppearbeidsplasser.

Etnografisk bibliotek (se åpningstider)

 • Ingen grupperom eller gruppearbeidsplasser.

Studentbiblioteket Sophus Bugge (se åpningstider)

 • Biblioteket har 10 grupperom. Det er ikke noe bookingsystem for disse, førstemann til mølla gjelder.

Teologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Teologisk bibliotek er for tiden stengt pga ombygging. Vi åpner igjen høsten 2017. Mer informasjon her.

De juridiske bibliotekene

Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca (se åpningstider)

 • 20 plasser som kan brukes til gruppearbeid i Kollokviehjørnet.

Læringssenteret i Domus Nova (se åpningstider)

De medisinske bibliotekene

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet (se åpningstider)

 • Lesesalene har fire grupperom, med pc-skjerm og whiteboard. 
 • I biblioteket er det flere arbeidsplasser som kan brukes til gruppearbeid.

Odontologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Biblioteket har flere arbeidsplasser for gruppearbeid, men ikke egne grupperom.  

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus (se åpningstider)

 • Ett grupperom utstyrt med arbeidsplasser og en PC med UiO-nett, og en PC med OUS-nett.
 • Grupperommet kan bookes for tre timer av gangen for minst to personer. Kontakt oss på telefon (22 11 94 95 / 96) eller e-post (usmedbib@medisin.uio.no) for å bestille rommet.
 • I biblioteket er det flere arbeidsplasser som kan brukes til gruppearbeid.

Realfagsbibliotekene

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus (se åpningstider)

 • I Hangaren finnes det tre store grupperom, ett tilpasset rullestolbruker, og to med plass til 6 personer.
 • På 1. og 2. mesanin har biblioteket til sammen 10 grupperom med plass til 4 personer i hvert rom.
 • Fra 1. mesanin kan du gå over til Nils Henrik Abels hus. Her finner du Bjørnehjørnet som også kan benyttes som kollokvierom.
 • Alle grupperommene har digitale skjermer og whiteboards.

Informatikkbiblioteket (se åpningstider)

 • Har ett grupperom

Spesialrom

Noen oppgaver krever at du må bruke et spesialrom, f.eks. lesing av eldre materiale eller avspilling

Forskerklever

Universitetet i Oslo disponerer små forskerkontor (klever) i 4. et. i Georg Sverdrups hus på Blindern. Bestill forskerkleve.


Andre lesesaler på UiO

Publisert 9. juni 2016 10:23 - Sist endret 22. feb. 2017 13:56