Gjør et søk

Søk i Oria for finne både fysisk materiale (f.eks. bøker, tidsskrifter, musikk, filmer, anatomiske modeller osv.) og elektroniske ressurser.

Du trenger ikke logge på for å gjøre et søk i Oria.

Generelle søketips | Søketips bøker | Søketips artikler | Avansert søk

Generelle søketips

 • Ved å velge første søkefane, "Bøker + artikler ved UiO" begrenser du søket til bøker, artikler osv som er tilgjengelig for deg som student/ansatt ved UiO eller Oslo universitetssykehus.
 • Trefflisten er sortert etter relevans.
 • Etter at du har søkt kan du bruke mulighetene i venstremenyen for å justere trefflisten din.
 • Kombiner søkeord med enten AND, OR eller NOT (bruk store bokstaver):
  • global AND warming begrenser resultatene til treff som inneholder begge ordene.
  • global OR warming utvider resultatene til treff som inneholder enten det ene, det andre eller begge søkeord.
  • global NOT warming utelukker warming.
 • Kombiner med anførselstegn og parenteser:
  • "global warming" gir treff på frasen, dvs hvor disse to ordene står inntil hverandre, i denne rekkefølge.
  • (irish OR celtic) AND culture gir treff på enten irish eller celtic i kombinasjon med culture.
  • “global warming” OR “climate change” gir treff på enten den ene eller den andre frasen.
 • Trunker med asterisk:
  • cultur* gir treff på ord som starter med cultur, for eksempel culture, cultural og culturally
 • ISBN kan søkes både med og uten bindestreker:
  • ​978-82-417-0807-7
  • 9788241708077
 • ​ISSN kan søkes både med og uten bindestreker:
  • 0096-6908
  • 00966908

Søketips bøker

 • Under søkefanen "Bøker + artikler ved UiO" kan du søke på relevante ord i bokens tittel og/eller forfatter.
 • Presis tittel gir gode treff.
 • Du søker i første omgang på bøker som finnes i våre bibliotek på UiO, men hvis du ikke finner boken du leter etter kan du flytte søket over til fanen "Bøker i norske fagbibliotek", hvor du vil du se hvilke andre norske fag- og forskningsbibliotek som har den.
 • Eksempel: finn boken "Mennesket og moderne evolusjonsteori" av Iver Mysterud, 2. utgave fra 2005. Søk som gir relevante treff:
  • mennesket og moderne evolusjonsteori
  • iver mysterud
  • mysterud moderne evolusjonsteori
  • 8205347034 (bokas ISBN-nummer)

Bøker som ikke finnes ved UiO

Velg søkefanen "Bøker i norske fagbibliotek" for å søke i hele BIBSYS, dvs i de trykte og elektroniske samlingene til over 100 norske fag- og forskningsbibliotek. Vi kan låne inn bøker fra andre bibliotek for deg. Les mer om å bestille.
 

Søketips artikler

 • Eksempler på søk som gir relevante treff for artikkelen "Climate and Human Evolution", av Peter deMenocal. Science, 2011, vol. 331 hefte 6017, s 540-542:
  • climate and human evolution
  • peter demenocal
  • demenocal human evolution
 • Når du finner artikkelen på trefflisten, klikk på "Les online" for å finne lenke til selve artikkelen, som kan leses elektronisk.

 

Avansert søk

I Oria kan du velge å bruke [Avansert søk] på høyre side av søkeboksen. Avansert søk lar deg kombinere ulike felt som tittel, forfatter, ISBN sammen med boolske operatorer (OG, ELLER, IKKE) og andre avgrensinger for å presisere det du er ute etter.

Avansert søk i Oria

Søker du i fanen "Bøker i norske fagbibliotek"  får du treff fra alle landets fagbibliotek, ikke bare UiO. Her får du også flere alternativer for søking i felt. Her kan du søke klassifikasjonsnumre, emneord mm.

Avansert søk i fane 2 "Bøker i norske fagbibliotek"

 

 

Publisert 20. mai 2016 10:05 - Sist endret 17. aug. 2016 14:17