Tilgang til artikler på nett

Tilgangen til elektroniske ressurser i fulltekst krever at du er koblet til UiOs nettverk, enten på campus eller f.eks. hjemmefra. Les mer om hvordan du kobler deg til UiO-nettet.

Velg søkefanen [Bøker + artikler ved UiO] og søk på relevante ord i artikkelens tittel. Når du finner artikkelen på trefflisten, klikk på [Les online] for å finne lenke til selve artikkelen, som kan leses elektronisk.

Du får i første omgang treff på artikler du har tilgang til som student/ansatt ved UiO eller OUS. Dersom du vil utvide søket til artikler vi ikke kan gi fullteksttilgang til kan du hake av i denne boksen til venstre for trefflisten etter at du har søkt:

artikkelsøk - vis mer

Artikler du ikke får fullteksttilgang til kan bestilles.

Innholdet i noen av artikkeldatabasene vi abonnerer på kan ikke søkes direkte i via Oria, f.eks. Lovdata og Atekst. Velg [Databaser] for å få oversikt over databaser for ditt fag, også de som ikke inkluderes i søket.

Lenke til databaseoversikt

Dersom du fortsatt ikke får tilgang selv om du har logget deg på UiO-nettet og tidsskriftet er merket med grønn prikk er det fint om du gir oss beskjed slik at vi kan rette feilen.

Publisert 20. mai 2016 10:05 - Sist endret 22. juni 2016 09:01