Gjør et søk

Du kan velge mellom ulike avgrensinger når du søker i Oria.

Alt – Bøker, tidsskrifter m.m. ved UiO og andre norske fag- og forskningsbibliotek, samt artikler, bokkapitler m.m. fra en rekke databaser

Bøker i norske fagbibliotek – Bøker, tidsskrifter m.m. ved UiO og andre norske fag- og forskningsbibliotek

Bøker ved UiO – Bøker, tidsskrifter m.m. kun ved UiO

Trefflisten

Når du har gjort et søk, klikker du på posten du er interessert i for å finne mer informasjon, for å bestille boka/artikkelen, dele artikkelen m.m.

Lagre treff og søk

Oria gir deg muligheten for å lagre søket ditt.

Du kan også lagre poster. Da velger du pin-symbolet til høyre på posten.

Du finner de lagrede søkene og treffene dine under pinen helt øverst til høyre. (Du må være logget inn for å lagre søk og treff).

Publisert 12. des. 2017 11:22 - Sist endret 12. des. 2017 11:22