English version of this page

Lese artikler online

Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til tidsskriftsartikler elektronisk. For å lese artikler må du være på UiO- eller OUS-nettet, men du behøver ikke å logge deg på Oria.

Slik leser du artikler fra Oria  |  Slik leser du artikler fra fagdatabaser

Slik leser du artikler fra Oria

Når du har søkt etter en artikkel vil du se på trefflisten om artikkelen finnes i fulltekst.

  • Klikk på [Tilgjengelig online]

  • Følg deretter lenka til utgiver [Fulltekst tilgjengelig fra].
    Du behøver ikke å logge deg på for å lese artikler

Slik leser du artikler fra fagdatabaser

Eksempel fra databasen PubMed.

  • Klikk på UiO-knappen [UiO:] 

  • Følg deretter lenka til utgiver [Fulltekst tilgjengelig fra]
    Du behøver ikke å logge deg på Oria for å lese artikler

Tilgang til artikler

Tilgangen til elektroniske ressurser i fulltekst krever at du er på UiO eller OUS sitt nettverk, enten på campus eller f.eks. hjemmefra.
Les mer om hvordan du kobler deg til UiO-nettet.

Artikler du ikke får fullteksttilgang til kan bestilles.

Publisert 6. apr. 2018 11:11 - Sist endret 18. apr. 2018 14:58