Skrive ut, kopiere og skanne

Skrive ut  |  Kopiere  |  Skanne

Skrive ut

Printere finnes på de fleste av våre bibliotek.

 • Informasjon om utskrifter og kvoter finner du på USITs side
 • Studenter belaster sin utskriftskvote ved utskrift. Det er mulig å fylle på kvoten.
 • Pris per A4-ark i farge kr 3,20, i svart/hvitt kr 0,80. Prisen er lik enten du skriver ut på en eller to sider av arket.
 • Eksterne brukere vil ved de fleste bibliotek kunne ta utskrift av bibliotekressurser. Kontakt personalet.
 • Pc-ene i de fleste bibliotekene er koblet til skrivere
 • De fleste skriverne i bibliotekene har kortleser.

Finn mer informasjon om printere og utskrifter ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

 • For å skrive ut i GSH velger du "ricoh on pullprint". 
 • Besøkende uten brukernavn ved UiO kan henvende seg i skranken i 1. etasje for tilgang til PC og utskrift. Utskrift koster kr 1,- per side (ikke per ark) og hentes i skranken.

Studentbiblioteket Sophus Bugge

 • Biblioteket har en multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. Når du skal printe velger du "pullprint\ricoh" og så skanner du kortet ditt på maskinen.

Teologisk bibliotek

Bibliotekets pc'er og utskriftsmuligheter er for søking i bibliotekets katalog, bruk av UBO's fagressurser og internett. Det er ikke mulig å logge seg på med eget brukernavn og passord for å arbeide med og skrive ut egne dokumenter.

De juridiske bibliotekene

Du kan skrive ut på følgende av våre juridiske bibliotek:

 • Domus Bibliotheca: Brukere som benytter åpne PCer betaler i skranken kr. 1,- pr. ark bortsett fra utskrifter av Oria og Norart som er gratis.
 • Menneskerettighetsbiblioteket: Du kan lage utskrifter i biblioteket.
 • Rettsinformatikk: Utskrift kan tas på skriver i biblioteket. Krever brukernavn og passord ved UiO.

De medisinske bibliotekene

Rikshospitalets ansatte og eksterne kan skrive ut artikler på skriver ved skranken.

Viktig informasjon for studenter som skal skrive ut:
Ved utskrifter av PDF i Adobe Reader velger du opsjonen "Print as greyscale (black and white) for å ikke bli trukket fargepris for utskriften. Har du fra før av valgt opsjonen "Print as Image" under "Advanced" så må denne "av-velges" først før du kan velge "Print as greyscale (black and white).

Realfagsbibliotekene

For å skrive ut fra nettbrett/laptop/mobiltelefon må du ha studentkort og bruke pullprint. Se veiledning fra Usit. Har du spørsmål? Kontakt IT-vaktene ved informasjonspunktet i biblioteket.

Skrivere

i Vilhelm Bjerknes' hus

Det står to printere langs bakveggen i hangaren. Disse heter Snipp og Snapp. Utskrift skjer ved pullprint, og du må bippe studentkortet eller logge inn med UiO-brukernavn og passord for å få utskriften.

på Informatikkbiblioteket

Fargeprinter er tilgjengelig i biblioteket.


Kopiere

Kopimaskiner er utplassert på mange av våre bibliotek.

 • Kopikort er nødvendig for å kunne kopiere og kan kjøpes i Akademikas avdelinger og fra kantina på Odontologisk fakultet.
 • Biblioteket attesterer ikke kopier.

Finn mer informasjon om kopiering ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

I Georg Sverdrups Hus er det kopimaskiner i alle etasjer. Kopieringen er selvbetjent.

Studentbiblioteket Sophus Bugge

Kopimaskin er tilgjengelig i biblioteket.

De juridiske bibliotekene

Domus Bibliotheca

Biblioteket har to kopieringsmaskiner.

Læringssenteret i Domus Nova

Læringssenteret har kopimaskin for studenter ved Det juridiske fakultet.

Menneskerettighetsbiblioteket

Kopimaskin er tilgjengelig i biblioteket.

De medisinske bibliotekene

Rikshospitalet

Biblioteket har én kopieringsmaskin.

Odontologisk bibliotek

Biblioteket har egen kopimaskin som kan benyttes med kopikort.

Realfagsbibliotekene

Vilhelm Bjerknes Hus

De to store skriverne i hangaren fungerer også til kopiering og scanning. Logg inn ved å bippe studentkort eller taste inn UiO-brukernavn og passord.


Skanne

Skanning er mulig i noen av våre bibliotek.

Finn mer informasjon om skanning ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

I 1. etasje er det mulighet for selvbetjent skanning opp til A4 i størrelse. Skannerne er tilknyttet pc, og krever innlogging med eget UiO-brukernavn og passord. Materiale som skannes kan lagres til hjemmeområde og behandles videre derfra. Det er begrenset med programvare på maskinene med skanner. I tillegg har vi en bokskanner i 1. etasje. Denne lagrer skanningen på minnepinne. 

HumSam-biblioteket. Studentbiblioteket Sophus Bugge

Biblioteket har en multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. Det er mulig å konvertere skannet materiale til tekst, eller skanne i PDF-format, se bruksanvisning. Ting du skanner blir sendt til e-posten din.

De juridiske bibliotekene

I Domus Bibliotheca har den ene kopimaskinen mulighet for å skanne og sende til e-post.

De medisinske bibliotekene

Vi tilbyr skanning til e-post på kopimaskinen på biblioteket på Rikshospitalet. Bruksanvisning ligger ved kopimaskinen

Realfagsbibliotekene

Vilhelm Bjerknes' hus

De to store skriverne i hangaren fungerer også til kopiering og scanning. Logg inn ved å bippe studentkort eller taste inn UiO-brukernavn og passord.

Informatikkbiblioteket

Skanning i farger eller sort/hvitt er tilgjengelig i biblioteket.

 

Publisert 9. juni 2016 10:24 - Sist endret 27. mars 2017 16:46