English version of this page

Arkeologi - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i fagdatabaser

Boksøk

  • Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.
  • HK1 - søkbar kortkatalog over utenlandsk litteratur. Ikke alle bøker før 1966 ligger i Oria
  • Libris - katalog over bøker og tidsskrifter ved universitets- og høyskolebiblioteker i Sverige
  • WorldCat - katalog over bøker over hele verden

Hvor finner jeg arkeologibøker i biblioteket?

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Andre nettressurser


Fagansvarlig

Lars Lørdahl (foto: Francesco Saggio)

Lars Lørdahl

Fagreferent i historie og arkeologi

Kontakt meg

HumSam-biblioteket. Arkeologi


Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.


Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?


Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.


Relevante enheter

Aktuelt