Examen philosophicum

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Ansvarlig bibliotek

Bibliotekstilbudet ivaretas hovedsaklig ved Studentbiblioteket Sophus Bugge.

Andre avdelinger ved HumSam-biblioteket kan også kontaktes.


Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?


Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.