print logo

Idéhistorie - Fagressurser

Avansert søk Søkehjelp

Søk etter baser innen ditt fagområde. Universitetsbiblioteket gir deg fulltekst: Klikk på i trefflisten.

Søkehjelp

Bruk Primo til søk etter spesifikke artikler, e-bøker, emner m.m. Basen inneholder lite norsk materiale og juridiske fag. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Søkehjelp

Dette er Googles kilde for akademisk informasjon. Søk vil gi deg vitenskapelig materiale med lenke til UBOs elektroniske ressurser. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Avansert søk i DUO

Fulltekst i DUO. Inkluderer prosjektoppgaver, spesialoppgaver og hovedoppgaver, primært nyere enn 2002. Avansert søk inkluderer doktoravhandlinger m.m. For eldre oppgaver, søk i BIBSYS Ask.

Artikkelsøk i fagets databaser

ArticleFirst
Tverrfaglig bibliografisk base over mer enn 19 mill. artikler fra ca. 16.000 tidsskrifter.

JSTOR
Database og arkiv for tidsskriftsartikler med artikler fra over 1.000 tidsskrifter innen humaniora, samfunnsfag og naturvitenskapelige fag i fulltekst.

Norart - Norske og nordiske tidsskriftartikler

MLA
Modern Language Association International Bibliography inneholder referanser til bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler innen litteratur, språk, lingvistikk og folkloristikk

Project Muse
Omfattende tverrfaglig fulltekstarkiv

IBZ
Tverrfaglig internasjonal bibliografi

Boksøk

BIBSYS Ask - bibliotekets katalog over bøker og tidsskrifter (ikke artikkelsøk)

HK1 - søkbar kortkatalog over utenlandsk litteratur. Ikke alle bøker før 1966 ligger i Bibsys

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Dewey emneregister til BIBSYS

HUMORD - tesaurus for BIBSYS

Tidsskrifter

Tidsskrifter finnes i både trykt og elektronisk form og søkes opp på tittel i BIBSYS Ask. Se også:

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

Andre fagressurser

Nye bøker

Bibliotekets fagansvarlige

Kurs for idéhistorie

Send innkjøpsforslag

Har du tips eller ønsker til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Andre relevante fagsider

Studier innen idéhistorie