Idéhistorie - Fagressurser

Artikkelsøk i fagets databaser

 • ArticleFirst
  Tverrfaglig bibliografisk base over mer enn 19 mill. artikler fra ca. 16.000 tidsskrifter.
 • JSTOR
  Database og arkiv for tidsskriftsartikler med artikler fra over 1.000 tidsskrifter innen humaniora, samfunnsfag og naturvitenskapelige fag i fulltekst.
 • Norart - Norske og nordiske tidsskriftartikler
 • MLA
  Modern Language Association International Bibliography inneholder referanser til bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler innen litteratur, språk, lingvistikk og folkloristikk
 • Project Muse
  Omfattende tverrfaglig fulltekstarkiv
 • IBZ
  Tverrfaglig internasjonal bibliografi

Nye idéhistoriebøker ved HumSam-biblioteket

Boksøk

 • Oria - bøker og tidsskrifter i norske fagbibliotek
 • HK1 - søkbar kortkatalog over utenlandsk litteratur. Ikke alle bøker før 1966 ligger i Oria

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordsystemer:

Tidsskrifter

Tidsskrifter finnes i både trykt og elektronisk form og søkes opp på tittel i Oria. Se også:

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

Andre fagressurser

Andre nettressurser
Bibliotekets fagansvarlige

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?


Andre relevante fagsider

Studier innen idéhistorie


Aktuelt