Kulturhistorie - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i fagets databaser og oppslagsverk

Det finnes ingen databaser som er spesielt beregnet på kulturhistorie. For å finne litteratur innen kulturhistorie må man gå til baser som dekker beslektete felt.

Boksøk

Noe du savner i bibliotekets samlinger? Send innkjøpsforslag!

Emnesøk i bibliotekkatalogen

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Tidsskrifter

  • Project Muse: fulltekstdatabase med vitenskapelige tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.
  • JSTOR gir elektronisk tilgang til eldre utgaver av tidsskrifter.

Andre fagressurser