Kulturhistorie - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i fagets databaser og oppslagsverk

Det finnes ingen databaser som er spesielt beregnet på kulturhistorie. For å finne litteratur innen kulturhistorie må man gå til baser som dekker beslektete felt.

Boksøk

Oria - Du avgrenser på bøker ved å velge "Bøker" under "Materialtype".

Hvor finner jeg bøker innen kulturhistorie i biblioteket?

Noe du savner i bibliotekets samlinger? Send innkjøpsforslag!

Emnesøk i bibliotekkatalogen

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Dewey-emneregister

HUMORD (tesaurus)

Tidsskrifter

Project Muse: fulltekstdatabase med vitenskapelige tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.

JSTOR gir elektronisk tilgang til eldre utgaver av tidsskrifter.

Andre fagressurser

Kurs

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Andre relevante fagsider