print logo

Kulturhistorie - Fagressurser

Avansert søk Søkehjelp

Søk etter baser innen ditt fagområde. Universitetsbiblioteket gir deg fulltekst: Klikk på i trefflisten.

Søkehjelp

Bruk Primo til søk etter spesifikke artikler, e-bøker, emner m.m. Basen inneholder lite norsk materiale og juridiske fag. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Søkehjelp

Dette er Googles kilde for akademisk informasjon. Søk vil gi deg vitenskapelig materiale med lenke til UBOs elektroniske ressurser. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Avansert søk i DUO

Fulltekst i DUO. Inkluderer prosjektoppgaver, spesialoppgaver og hovedoppgaver, primært nyere enn 2002. Avansert søk inkluderer doktoravhandlinger m.m. For eldre oppgaver, søk i BIBSYS Ask.

Søk i fagets databaser og oppslagsverk

Inneholder referanser til fagbøker og artikler innen moderne språk, litteratur, folklore og lingvistikk.
 
Fokuserer på biografisk materiale fra slutten av 1800-tallet til i dag for fagområdene sosialantropologi, etnologi, arkeologi, folklore, materiell kultur og tverrfaglige studier.

 

Boksøk

BIBSYS Ask - bibliotekets katalog over bøker og tidsskrifter (ikke artikkelsøk)

Hvor finner jeg bøker innen kulturhistorie i biblioteket?

Noe du savner i bibliotekets samlinger? Send innkjøpsforslag!

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Dewey-emneregister i BIBSYS

HUMORD - tesaurus i BIBSYS

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Project Muse: fulltekstdatabase med vitenskapelige tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.

JSTOR gir elektronisk tilgang til eldre utgaver av tidsskrifter.

Andre fagressurser

Fagansvarlig

Gisela Attinger

Ta gjerne kontakt på telefon 22844206 eller epost: gisela.attinger@ub.uio.no.

Kurs

Send innkjøpsforslag

Har du tips eller ønsker til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Andre relevante fagsider