print logo
English

Jus - Fagressurser

Avansert søk Søkehjelp

Søk etter baser innen ditt fagområde. Universitetsbiblioteket gir deg fulltekst: Klikk på i trefflisten.

Søkehjelp

Bruk Primo til søk etter spesifikke artikler, e-bøker, emner m.m. Basen inneholder lite norsk materiale og juridiske fag. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Søkehjelp

Dette er Googles kilde for akademisk informasjon. Søk vil gi deg vitenskapelig materiale med lenke til UBOs elektroniske ressurser. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Avansert søk i DUO

Fulltekst i DUO. Inkluderer prosjektoppgaver, spesialoppgaver og hovedoppgaver, primært nyere enn 2002. Avansert søk inkluderer doktoravhandlinger m.m. For eldre oppgaver, søk i BIBSYS Ask.

Juridiske kilder

Lovdata
Lovgivning, forarbeider, avgjørelser, EU/EØS-rettskilder

Gyldendal rettsdata
Lovgivning, forarbeider, avgjørelser, Norsk lovkommentar m.m.

Karnov Danmark / Retsinformation / UfR
Dansk lovgivning, avgjørelser m.m.

Karnov Sverige / Sveriges Riksdag
Svensk lovgivning, avgjørelser m.m.

Juridisk nettviser
Søkeside for juridiske databaser og nettsider som er gratis tilgjengelig på nett.

Eur-Lex
EUs lovgivning, avgjørelser fra EU-domstolen m.m.

HUDOC
Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

UDs traktatregister
Informasjon om traktater Norge er part i.

 

Artikkelsøk i juridiske databaser

Idunn.no
Norske sentrale juridiske tidsskrift.
Westlaw International
Amerikanske og britiske juridiske tidsskrift.
HeinOnline
Amerikanske og internasjonale juridiske tidsskrift.

Finn bøker via juridiske emneord

Nye bøker og innkjøp

   
 

Juridiske masteroppgaver

Andre viktige lenker innen jus

Ansvarlig bibliotek

Åpningstider, kontaktinformasjon m.m.

Kurs

Ingen kommende kurs

Send innkjøpsforslag

Har du tips eller ønsker til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Studier innen jus

Relevante enheter