print logo
English version of this page

Jus - Fagressurser

Grønne lamper

Juridiske kilder

Lovdata
Lovgivning, forarbeider, avgjørelser, EU/EØS-rettskilder

Gyldendal rettsdata
Lovgivning, forarbeider, avgjørelser, Norsk lovkommentar m.m.

Karnov Danmark / Retsinformation / UfR
Dansk lovgivning, avgjørelser m.m.

Karnov Sverige / Sveriges Riksdag
Svensk lovgivning, avgjørelser m.m.

Juridisk nettviser
Søkeside for juridiske databaser og nettsider som er gratis tilgjengelig på nett.

Eur-Lex
EUs lovgivning, avgjørelser fra EU-domstolen m.m.

HUDOC
Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

UDs traktatregister
Informasjon om traktater Norge er part i.

 

Artikkelsøk i juridiske databaser

Idunn.no
Norske sentrale juridiske tidsskrift.
Westlaw International
Amerikanske og britiske juridiske tidsskrift.
HeinOnline
Amerikanske og internasjonale juridiske tidsskrift.

Finn bøker via juridiske emneord

Nye bøker og innkjøp

   
 

Juridiske masteroppgaver

Andre viktige lenker innen jus

Ansvarlig bibliotek

Åpningstider, kontaktinformasjon m.m.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Andre nettressurserSpør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Arrangement

Ingen kommende arrangementer

Studier innen jus

Andre relevante fagsider

Relevante enheter