English version of this page

Jus - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Juridiske kilder

Lovdata
Lovgivning, forarbeider, avgjørelser, EU/EØS-rettskilder

Gyldendal rettsdata
Lovgivning, forarbeider, avgjørelser, Norsk lovkommentar m.m.

Karnov Danmark / Retsinformation / UfR
Dansk lovgivning, avgjørelser m.m.

Karnov Sverige / Sveriges Riksdag / SOU
Svensk lovgivning, avgjørelser m.m.

Rettskildeguiden
Hvor finner du rettskilder?

Juridisk nettviser
Søkeside for juridiske databaser og nettsider som er gratis tilgjengelig på nett.

Eur-Lex
EUs lovgivning, avgjørelser fra EU-domstolen m.m.

HUDOC
Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Norges traktater
Informasjon om traktater Norge er part i.

Søk etter juridiske artikler

Idunn.no
Norske sentrale juridiske tidsskrift.
Westlaw International
Amerikanske og britiske juridiske tidsskrift.
HeinOnline
Amerikanske og internasjonale juridiske tidsskrift.

Finn bøker via juridiske emneord

Andre viktige lenker innen jus

 

Ansvarlig bibliotek

Åpningstider, kontaktinformasjon m.m.

Våre kurs

Kurs for studieprogrammer og emner ved Det juridiske fakultet

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte, innkjøpsforslag med mer.

Andre nettressurserArrangementer

Ingen arrangementer

Andre relevante fagsider