Søk etter juridiske artikler

Artikler i norske tidsskrifter

Idunn
Artikler i juridiske tidsskrifter fra Universitetsforlaget.

Lovdata : Litteratur
Delbase i Lovdata. Inneholder fulltekst av nesten 8000 artikler (pr mai 2017), som er publisert i norske juridiske tidsskrift og festskrift.

Norart - Norske og nordiske tidsskriftartikler
Referanser til norske og nordiske tidsskriftartikler fra 1980. Bruk "Sjekk beholdning" for å finne ut hvor tidsskriftet finnes.
 

Artikler i utenlandske og internasjonale tidsskrifter

Beck-online: Zeitschriften
Fulltekst. Juridiske tidsskrifter fra Verlag C.H. Beck. Tyskspråklig.
Husk å huke av på "Mein Beck online" for å få adgang til UBOs fulltekstabonnement.

Finn e-tidsskrifter
Elektroniske tidsskrifter i fulltekst som UBO abonnerer på.

Google scholar
Søkemotor for vitenskapelig informasjon. Gir bla treff på artikler utgitt av akademiske forlag, avhandlinger fra høyere utdanning, bøker, sammendrag og rapporter fra forskjellige forskningsområder. Vær oppmerksom på at referansene ofte er ufullstendige og feilaktige. Klikk på lenken "FullText@UBO" for tilgang til fulltekst eller bestilling av lån/kopi.

HeinOnline
Inneholder juridiske tidsskrifter i fulltekst, stort sett amerikanske. Dekning av de fleste tidsskriftene går tilbake til første nummer, men inkluderer sjelden siste årgang.
God base for å finne fulltekst til eldre artikler. Har også med "legal classics". Velg "Law Journal Library" fra hovedsiden, og bruk "Advanced search".
Inkluderer også "Foreign & International Law Resources Database" og "Kluwer Law International Journal Library" - se baseoversikten på første side.

Primo
Søketjeneste som dekker millioner av e-ressurser: artikler, e-bøker, aviser m.m. Innholdet er hentet fra mange ulike tidsskrifter, utgivere, databaser og open access-arkiver. Det er lite norsk materiale, og juridiske fag er i liten grad dekket av tjenesten.

Westlaw International
Internasjonale tidsskrifter i fulltekst. Inneholder også rettskilder. Hovedvekt på anglo-amerikansk materiale, men omfatter også tidsskrifter og rettskilder fra andre regioner.
Merk av for "I agree" nede til høyre på forsiden, og klikk "Go".

Artikelsök
Referanser til svenske artikler.

bibliotek.dk - Artikelsøg
Referanser til danske artikler.


Enkelttidsskrifter i fulltekst 

Publisert 27. apr. 2012 10:50 - Sist endret 8. mai 2017 15:07