English version of this page

Menneskerettigheter - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Menneskerettighetskilder

HUDOC
Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

HURISEARCH
Dokumenter fra NGO'er, IGO'er og NHRI'er

EMD
Om klageprosedyre ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol

FN
Dokumenter, databaser

FN søkeveiledning (menneskerettigheter)

Juridisk nettviser - menneskerettigheter
Lenker til websider med regelverk, avgjørelser,
dokumenter, informasjon

Lovdata
Lovgivning, forarbeider, avgjørelser, EU/EØS-rettskilder

Lovdata
Sammendrag av EMD-dommer på norsk

Norsk lovgivning oversatt til andre språk

UDs traktatregister
Traktater som Norge er part i (fulltekst)

Artikkelsøk - menneskerettigheter

Finn bøker via emneord

Menneskerettigheter
Her kan du søke etter menneskerettighetslitteratur i BIBSYS ved hjelp av emneord.
NB! Norsk senter for menneskerettigheters bibliotek benytter engelske emneord i BIBSYS.

Ansvarlig bibliotek

Åpningstider, kontaktinformasjon m.m.

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte, innkjøpsforslag med mer.

Andre nettressurserAndre relevante fagsider