Oppgaveskriving - for Bachelor-studenter

 1. Slå opp kunstneren(e) eller emnet i Oria.
 2. Sjekk hva som står om emnet i pensumlitteraturen.
 3. Gjør deg kjent med samlingene i biblioteket.
 4. Bla gjennom den mest aktuelle litteraturen, gjør dine egne sammenligninger.
 5. Slå opp kunstneren(e) i et eller flere kunstnerleksika.
 6. Slå opp kunstneren(e) i et eller flere tidsskrifter.
 7. Slå opp kunstneren(e) i en eller flere fagdatabaser.
 8. Oppsøk muséer og andre samlinger.
 9. De fleste av bildene som er aktuelle for bachelor finnes i KUB eller ArtStor
 10. Artikler i tidsskrifter kan søkes i ulike fagdatabaser, de trykte tidsskriftene biblioteket abonnerer på står enten på Sophus Bugges bibliotek eller i 1.etg eller U.etg i Georg Sverdups hus.
 11. Online tidsskrifter i kunsthistorie finnes i bl.a. JSTOR.
 12. Sitering og referanser for kunsthistorie
 13. Vurder kilden du skal bruke: Publikasjonshierarki i kunsthistorie
 14. Søk og Skriv: Nettsted med veiledning og hjelp til akademisk skriving.
 15. Litteraturlister m.m. fra "HFs: Sitat og kildebruk"
 16. Det finnes egne veiledninger om kunsthistorisk skriving, under 707.2
 17. UBs sider for refering og kildehenvisning.

 

 

Publisert 17. mars 2011 12:28 - Sist endret 30. aug. 2016 10:54