English version of this page

Fagside for fagdidaktikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

ColourboxIngerid Straume

Fagansvarlig i fagdidaktikk
HumSam-biblioteket

Artikkelsøk i fagets databaser

 • ERIC
  Internasjonal database innen pedagogikk med artikler, rapporter, monografier, doktoravhandlinger, konferansepapere og undervisningsmateriale.
 • Science Direct (med Scopus)
  Stor, tverrfaglig database. Velg Scopus-delen for å se kun fagfellevurderte tidsskrifter (med h-indeks og statistiske verktøy). Science Direct inneholder også oppslagsverk (fra Elsevier).
 • Norart
  Tverrfaglig database med artikler fra norske og nordiske tidsskrifter.
 • Web of science (tidl. ISI)
  Tverrfaglig, internasjonal litteraturdatabase. Tillater emnesøk etter artikler  og siteringssøk etter bøker og artikler. Rangerer tidsskrifter etter "impact factor", dvs hvor ofte tidsskrifter er sitert i løpet av en periode. 
 • Sociological abstracts
  Internasjonal litteraturdatabase som dekker sosiologi med grenseområder, herunder pedagogikk. Basen inneholder artikler, samlingsverk, doktoravhandlinger mm.

Andre fagressurser

Boksøk

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Akademisk skrivesenter, UiO

Senteret ligger på UB der skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i studentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.
Bestill time.


Nettstedet Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid.
 


Nettsted med oversikt over ressurser for forskere

 


Nettstedet PhD on Track er laget for å hjelpe (ferske) ph.d.-kandidater med informasjonssøk, måter å kartlegge og systematisere forskningslitteratur på og publisering av resultater (som tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett, Open Access-publisering, etc).