English version of this page

Medisin - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Besøk fra Medisinsk bibliotek

Vil du ha en mer effektiv hverdag? Vi besøker din avdeling eller forskergruppe og gir tips til smartere bruk av PubMed, hvordan få tilgang til våre tidsskrifter og e-bøker m.m.

Nye bøker i biblioteket

Medisinsk bibliotek

medisinskbibliotek

Følg oss i sosiale medier