Anbefalt litteratur - Medisinske atferdsfag

Modul 1

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s. Kapittel 1 og 11. 

Bok

 

Gulbrandsen P, Finset A. Skreddersydde samtaler - en veileder i medisinsk kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Kapittel 1-3.

Bok

 

Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 2 (Profesjonsetikk)

 

 

Modul 2

 

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s.

Bok

Kapittel 14

 

Hem E. Pasienten og sykdommen: psykiske faktorer ved somatisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. 299 s.

Bok

s. 75-131

 

Kringlen E, Finset A. Den kliniske samtalen: kommunikasjon og pasientbehandling. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 283 s.

Bok

Kapittel 3, 5 og 7

 

Vaglum P. Den første pasienten: fortelling om et avgjørende møte. Stavanger: Hertervig forl.; 2004. 160 s.

Bok

 

Anbefalt tilleggslitteratur

 

Fjerstad E. Frisk og kronisk syk: et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk; 2010. 297 s.

Bok

 

5. Semester

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s.

Bok

Kapittel 8, 12, 13, 15 og 16

 

Hem E. Pasienten og sykdommen: psykiske faktorer ved somatisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. 299 s.

Bok

s. 1-74

 

Kringlen E, Finset A. Den kliniske samtalen: kommunikasjon og pasientbehandling. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 283 s.

Bok

Kapittel 9, 10 og 11

 

6. Semester

 

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s.

Bok

Kapittel 8, 12, 13, 15 og 16

 

Hem E. Pasienten og sykdommen: psykiske faktorer ved somatisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. 299 s.

Bok

s.1-74

 

Kringlen E, Finset A. Den kliniske samtalen: kommunikasjon og pasientbehandling. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 283 s.

Bok

Kapittel 9, 10 og 11

 

Modul 4

 

Dahl AA, Aarre TF, Joge JH (red). Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Symptomer, diagnostikk og behandling. Oslo: Cappelen Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 12 (Somatoforme lidelser) og 32 (nevrologiske sykdommer)

 

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s.

Bok

Kapittel 17

 

Gulbrandsen P, Finset A. Skreddersydde samtaler - en veileder i medisinsk kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 5 (Oppsummering og avslutning)

 

Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ. Medical genetics. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2010

Bok                                       E-bok

Om genetisk veiledning i kapittel 15 (s. 294-302)

 

Mot og vilje til et godt liv. Hørselshemmedes landsforbund, 2015.

PDF

 

 

Anbefalt tilleggslitteratur

 

Gulbrandsen P, Finset A. Skreddersydde samtaler - en veileder i medisinsk kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 1,2,3,4

 

Dahl AA, Aarre TF, Joge JH (red). Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Symptomer, diagnostikk og behandling. Oslo: Cappelen Akademisk; 2014.

Bok

Kapittel 3, 15, 31

 

Modul 5

 

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s.

Bok

Kapittel 18

 

Hem E. Pasienten og sykdommen: psykiske faktorer ved somatisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. 299 s.

Bok

s. 215-262

 

Anbefalt tilleggslitteratur

 

Vaglum P. Revisjonen: en annerledes lærebok i psykiatri. Oslo: Universitetsforl.; 2004. 221 s.

Bok

 

Vaglum P. Den første pasienten: fortelling om et avgjørende møte. Stavanger: Hertervig forl.; 2004. 160 s.

Bok

 

 

11. Semester

Finset A, Vaglum P. Helse, sykdom og atferd: innføring i medisinske atferdsfag. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2007. 438 s.

Bok

Kapittel 15 og 16

 

Hem E. Pasienten og sykdommen: psykiske faktorer ved somatisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. 299 s.

Bok

s. 264-290

 

Kringlen E, Finset A. Den kliniske samtalen: kommunikasjon og pasientbehandling. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 283 s.

Bok

Spesielt kapittel 13

 

Vaglum P. Legens utfordringer: om følelsesmessige sider ved legeyrket. Oslo: Gyldendal akademisk; 2009. 242 s.

Bok

Kapittel 1, 5, 7, 9, 11 og 15. De øvrige kapitler er tilleggslitteratur.

 

Kåresen R, Wist E, Reppe A. Kreftsykdommer: en basisbok for helsepersonell. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2012. 495 s.

Bok

Kapittel 4.3 (Loge/Ekeberg)

 

 

Loge, Jon H. Å formidle dårlige medisinske nyheter til pasientene
Stensil som legges ut på nettet.

 

 

Vaglum, Per. Irrasjonelle faktorer i lege-pasient forholdet. - s. 1906-1909
I: Tidsskrift for den Norske Lægeforening, Årg. 122 (2002) nr 19

Tyssen Reidar. Lege-pasient forholdet når pasienten også er lege. - s. 3533-3535
I: Tidsskrift for den Norske Lægeforening, Årg. 121 (2001) nr 30 
 

Tyssen, R, Vaglum, P. Mental health problems among young doctors: an updated review of prospective studies. - s. 154-65
I:Harvard Review of Psychiatry, 10 (2002) nr 3

 

12. Semester

 

Kaasa S. Palliasjon: nordisk lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2008. 687 s.

Bok

Kapittel 3 og 5

 

Tyssen R. Health problems and the use of health services among pysicians : a review article with particular emphasis on Norwegian studies. - s. 599-610
I:Industrial Health, 45(2007) nr 5
 

Isaksson Rø KE, Gude T, Tyssen R, Aasland, OG. Counselling for burnout in Norwegian doctors: one year cohort study.
I: British Medical Journal 2008; 337: a2004
 

 

Anbefalt tilleggslitteratur

Undervisningsmateriell (forelesninger/studiehefter ol.) vil bli lagt på nettet (hjemmesiden til Avd. for atferdsfag, link til pons\pkatferd).

Publisert 4. nov. 2010 08:32 - Sist endret 12. feb. 2018 15:07