Anbefalt litteratur - Medisinsk biokjemi

Oppdatert for høst 2017

 

Ferrier DR. Biochemistry. 7th ed. Philadelphia: Lippincott/Wolters Kluwer; 2017. 567 s.
Bok

Denne boken gir en god og konsentrert innføring i biokjemi, metabolisme, DNA, RNA og proteiner.

 

På internett:

http://www.medbio.info

Publisert 7. mai 2009 12:41 - Sist endret 17. aug. 2017 14:28