Anbefalt litteratur - Medisinske ordbøker

Ikke oppdatert fra fakultetet

 

Nørby S. Klinisk ordbog. København: Munksgaard; 2004. 1291 s.
Bok

Nylenna M. Medisinsk ordbok. Oslo: Kunnskapsforlaget; 2009. 530 s.
Bok

Øyri A, Braut GS. Norsk medisinsk ordbok. Oslo: Samlaget; 2011. 1176 s.
Bok

Øyri A, Øyri A. Engelsk-norsk/Norsk-engelsk medisinsk ordliste. Oslo: Samlaget; 2011. 574 s.
Bok

Publisert 5. mai 2010 10:02 - Sist endret 3. mai 2016 13:42