Anbefalt litteratur - Radiologi

Oppdatert for vår 2017

Armstrong P, Wastie ML. Diagnostic imaging. 6th ed. Chichester: Wiley-Blackwell; 2009. VIII, 469 s.

Bok

Tidligere utgaver kan fortsatt brukes. Søk Oria

Stort sett meget gode bilder, poengtert og ganske kort tekst.

 

Daffner RH. Clinical radiology: the essentials. 4rd ed. Philadelphia: Williams & Wilkins; 2013. IV, 544 s.

Bok

 

Herring W. Learning radiology: recognizing the basics. 2nd ed. Philadelphia, Pa.: Elsevier Saunders; 2012. XV, 318 s

Bok

God tekst tilpasset studenter. Legger vekt på å gjenkjenne avvik fra det normale. Supplerende tekst, bilder, quizz etc. tilgjengelig online

 

Lisle DA. Imaging for students. 4th ed. London: Hodder Arnold; 2012. IX, 292 s.

Bok

 

White SC, Pharoah MJ. Oral radiology : principles and interpretation. 7th ed. St. Louis: Elsevier; 2014. XV, 679 s.

Bok

Anbefales særlig til studenter i odontologi. Her finnes en hel del gode illustrasjoner av normalanatomi i tannrøntgenbilder.

Publisert 7. mai 2009 13:18 - Sist endret 9. des. 2016 13:45