Hjelp til bruk av referanseverktøy

EndNote

EndNote er et referanseverktøy for lagring, organisering og gjenfinning av referanser.

Reference Manager

Reference Manager er et referanseverktøy for lagring, organisering og gjenfinning av referanser.