Nyhetsbrev fra Medisinsk bibliotek oktober 2016

Nytt, høstens kurs, EndNote X7, utstillinger, besøk fra biblioteket, nye bøker.

Foto: UiO/Øystein Horgmo

Nyhetsbrev i nytt format

Dette er det første nyhetsbrevet fra Medisinsk bibliotek i nytt format. Nyhetsbrevet vårt har hatt pause mens vi har jobbet med å få den nye løsningen på plass. Vi håper både faste og nye abonnenter fortsetter å følge oss, og vi håper dere får gode tips om tilbud og tjenester fra oss på Medisinsk bibliotek.

Du kan selv melde deg på e-postlisten for Nyhetsbrevet ved å sende en "subscribe e-post" til den.

Høstens kurs

Denne høsten tilbyr vi kurs i litteratursøking, referanseverktøy og publisering. Kursene holdes både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus. Flere av kursene holdes også på engelsk.

Gå til vår kurskalender for å se alle kursene. Husk at du må melde deg på for å delta!

EndNote X7

I juni ble EndNote programmet oppgradert til versjon X7 på OUS-nettet. Har du brukt versjon X6 tidligere, er det enkelt å bruke den nye versjonen. X7 tilbyr noen nye funksjoner:

  • Flere mulige innstillinger for import av dine PDF-filer
  • Mulighet for å opprette bibliografier med ulike inndelinger av referansene samt noen nye referansetyper
  • Flere innstillinger for utseendet til programmet
  • Bedre samarbeid med EndNote Online
  • Mulighet for (maks 14 personer) å dele samme EN-bibliotek

Spørsmål om hvordan du bruker EndNote kan du sende til oss via spørreskjema. Det er også mulig å stille spørsmål på Facebook i gruppen EndNote ved UiO. Besøk gjerne våre støttesider for EndNote. Der finner du blant annet vår egen skriftlige veiledning for EndNote X7 som du kan laste ned helt gratis. Vi tilbyr både introduksjonskurs i EndNote og avansert kurs for de som har jobbet programmet en stund og er kjent med de viktigste funksjonene.

Utstillinger om kroppens organer

Vi fortsetter med utstillingene om kroppens organer, og i oktober kan du se Skjelettet på Rikshospitalet, Blodet på Ullevål sykehus og Huden på Odontologisk bibliotek. Utstillingene viser frem bøker og gjenstander fra Medisinsk bibliotek, Ullevål museum og Museum for universitets- og vitenskapshistorie, samt forskning fra Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Besøk fra Medisinsk bibliotek

Vil du lære deg å bruke PubMed smartere? Er du interessert i hvordan man får fullteksttilgang til våre tidsskrifter og e-bøker? Eller ønsker du å lære mer om Impact Factor, H-index og Open Access publisering? Vi besøker din avdeling eller forskergruppe og gir nyttige tips.

Les mer om tilbudet.

Nye bøker

Se lister over nye bøker ved Medisinsk bibliotek i Rikshospitalet og på Ullevål sykehus.

 

Publisert 21. okt. 2016 10:19 - Sist endret 27. okt. 2017 12:45