2017

Publisert 8. des. 2017 12:56

Åpningstider i julen, ny Oria, Have a MEDLINE Christmas, juletre, nye bøker

Publisert 3. nov. 2017 09:58

Ny Oria, Temlunsj: Tips og triks i PubMed, Meråpent på Odontologisk bibliotek, Lengre åpningstid i eksamensperioden, Les den anbefalte litteraturen på medisinstudiet elektronisk, Kurs i november, Kurs på engelsk i november, Nye bøker

Publisert 6. okt. 2017 10:12

Open Acces Week, kurs i oktober, e-bøker, nye bøker.

Publisert 8. sep. 2017 10:17

EndNote X8 veiledning, Temalunsj: Tips & triks i EndNote, Utvidet åpningstid på Odontologisk bibliotek, Forskningstorget, PubMed-tips, Kurs i september, Nye bøker

Publisert 18. aug. 2017 09:27

Høstens kurstilbud, nettsiden vår, tips til studenter, nye bøker

Publisert 12. jan. 2017 12:51

Vårens kurstilbud, nye tidsskriftsabonnement, bokønsker, utstillinger, nye bøker.