English version of this page

Astrofysikk - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Artikkelsøk i fagets databaser

NASA Astrophysics data system er den ultimate databasen for artikler innen astronomi og astrofysikk.
arXiv.org Er basen for artikler som venter på publisering i et tidsskrift (preprints), innen fysikk, matematikk, informatikk m.m. Særlig sterk på teoretisk fysikk.

Bøker innen astronomi og astrofysikk

Alle bøker er søkbare via det nasjonale biblioteksøket Oria (boksen øverst)

Emnesøk

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Liste for fysikk som dekker også astronomi og astrofysikk.

Nivå 1 og 2-tidsskrifter registrert i DBH (Database for statistikk om høgre utdanning)

Her kan du se alt vi har tilgang til innen astronomi og astrofysikk via UBOs abonnementer:
Astronomi - Astrofysikk - Plasmafysikk - Optikk

Astronomi - historiske samlinger:

Tips for skriving og publisering

Bachelor, master,  phd og forskningsartikler, her finner du mer hjelp og informasjon om skrive- og publiseringsprosessene:

Lenke til søk og skriv

 

Lenke til phd-on-track

 

Kurs

Se våre kurs spesielt rettet mot realfagsstudenter.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Andre relevante fagsider

Studier innen astrofysikk