English version of this page

Biovitenskap - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Emneordsøk for Realfagsbiblioteket

Søk etter et tema på norsk bokmål, nynorsk, engelsk, latin, samisk... 

Bruksanvisning og søkehjelp (pdf)

Artikkelsøk i fagets databaser

ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)
Base for akvatisk biologi og fiskerilitteratur. Dekker alle aspekter innenfor ferskvann/brakkvann/marint miljø (biologi, økologi, fiskeri, akvakultur, oseanografi, limnologi, forurensning, bioteknologi og marin teknologi).
 
BIOSIS Previews - Biological Abstracts (Web of Science)
Dekker litteratur innenfor biologi, molekylærbiologi og biomedisin. Databasen inkluderer felt-, laboratorie-, kliniske-, eksperimentelle og teoretiske studier av planter, dyr og mikroorganismer.
 
PubMed
En omfattende database innen preklinisk vitenskap, og er svært viktig innen klinisk medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell. Omfatter blant annet MEDLINE (1966-), OLDMEDLINE (1949-1965) og PubMed in Process.
 
SciFinder Scholar / Chemical Abstracts
Full tilgang til hele Chemical Abstracts, CAS Registry file og Medline. Foruten bibliografiske referanser inneholder SciFinder informasjon om blant annet reaksjoner med organiske forbindelser.
 
Scopus (Elsevier)
Referanse- og siteringsdatabase med vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Inneholder tidsskrifter (mange er Open Access), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for bibliometrisk analyse.
 
Zoological Record (Web of Science)
Dekker zoologisk litteratur fra hele verden innenfor områder som systematikk, taksonomi, evolusjon, atferd, økologi, parasittologi, fysiologi, dyregeografi.
 
Web of Science - Core Collection
Tverrfaglig database med hovedvekt på naturfaglige ressurser. Du finner BIOSIS og Zoological Record under All Databases.

Boksøk

Bøker og e-bøker
Søk på trykte og elektroniske bøker i Oria

Våre pensumbøker
Oversikt over pensumbøkene til alle bachelor- og masterkurs på Institutt for biovitenskap og plasseringen av bøkene på hyllene i biblioteket.

Tidsskriftssøk

Alfabetisk oversikt over e-tidsskrift
Søk blant elektroniske tidsskrifter i Oria

Søk etter tidsskrift i Oria
Hvis tidsskriftet man etterlyser ikke finnes elektronisk, kan man søke etter både den trykte og den elektroniske utgaven i Oria.

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet
Her kan man se om et tidsskrift er vitenskapelig offisielt godkjent.

Andre fagressurser

Faculty of 1000 - Biology
Her blir viktige artikler kontinuerlig vurdert og kommentert av forskere innen biologisk fag.

Encyclopediaer

Encyclopedia of Life Sciences
Et online leksikon med både introduserende og avanserte artikler innen biofagene. En ressurs for lavere- og høyeregrads studenter og til undervisning.

Andre encyclopediaer

Leksikon

Oxford Dictionary - Science and Technology
Oxfords leksikon fra et vidt spekter av forskjellige realfaglige fagretninger.
 

Kurs

Kurs der biblioteket bidrar med undervisning:

Ta kontakt med fagansvarlig for andre kursønsker

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, referansebehandling, publisering, formidling  og andre spørsmål.

Generelle tips for søk, skriving og publisering

 

 

 

Andre relevante fagsider