Ovid (Embase, MEDLINE)

English version

Ovid er en stor leverandør av mange faglig forskjellige databaser som bl.a. Embase og MEDLINE. 
Eksport av referanser til EndNote er likt for alle basene under Ovid, her bruker vi Embase som eksempel. For å finne denne eller andre databaser, les Finn databaser.

Hvordan importere referanser fra Embase til EndNote

  1. Gjør et søk, f.eks. på "dna repair".
  2. Merk av de referanser som skal overføres og trykk på Export-lenken


     
  3. Velg 'Export to EndNote'
  4. Velg 'Citation + Abstract' og klikk på 'Export Citation(s)'.

 
Publisert 7. nov. 2012 15:37 - Sist endret 24. aug. 2017 16:56