Energi - Fagressurser

Våre søketjenester

Artikkelsøk i databaser

 • INSPEC (IET) Fysikk og relaterte vitenskaper, inkludert ingeniørfag.
 • Web of Science Tverrfaglig referanse- og siteringsdatabase
 • IBSS Tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database med referanser til artikler og bøker. Utgivelser fra 1989 til i dag.
 • ScopusTverrfaglig referanse- og siteringsdatabase
 • IEEE Xplore Fulltekstarkiv for tidsskrifter og konferansepublikasjoner fra IEEE m.fl.
 • arXiv (1991-) Preprintbase innen fysikk, astrofysikk, matematikk, informatikk
 • ETDEWEB : Energy Information sources
 • Eur Lex Base over EUs lovgivning.
 • Europalov.no Europalov følger EØS- og Schengen-rettsaktene fra forslagsstadiet i EU til de er gjennomført og trådt i kraft i norsk rett.
 • WestLaw Hovedvekt på Anglo-amerikanske rettskilder og tidsskrifter, men omfatter også rettskilder og tidsskrifter fra andre regioner.

Kurs

 • Bibliotekkurs for Energi 4010
 • Forskerstøttekurs - Energi

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Andre relevante fagsider

Studier innen Energi