print logo
English

Geofag - Fagressurser

Prøv BrowZine - dine favorittidsskrifter i din smartphone og nettbrett! Instruksvideo.

Avansert søk Søkehjelp

Søk etter baser innen ditt fagområde. Universitetsbiblioteket gir deg fulltekst: Klikk på i trefflisten.

Søkehjelp

Bruk Primo til søk etter spesifikke artikler, e-bøker, emner m.m. Basen inneholder lite norsk materiale og juridiske fag. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Søkehjelp

Dette er Googles kilde for akademisk informasjon. Søk vil gi deg vitenskapelig materiale med lenke til UBOs elektroniske ressurser. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Avansert søk i DUO

Fulltekst i DUO. Inkluderer prosjektoppgaver, spesialoppgaver og hovedoppgaver, primært nyere enn 2002. Avansert søk inkluderer doktoravhandlinger m.m. For eldre oppgaver, søk i BIBSYS Ask.

Nettsted som gir støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking

Innføringer i gode lesemåter, skriveråd og kunnskap om informasjonssøking.

Fagets databaser

 • Georef
  Referansedatabase. Dette er den mest omfattende basen innen geofag. Dekker alle fagdisipliner og geografiske områder. Fra 1785 (USA). Resten av verden fra 1933.
 • Web of Science. (Tidligere ISI Web of Knowledge)
  Tverrfaglig, siteringsdatabase. Dekker de viktigste tidsskriftene innen alle fagområder. Artikler fra 1900.
 • Lyell Collection
  Geological Society of London's utgivelser i fulltekst, for noen serier tilbake til 1811.
 • Scopus
  Tverrfaglig referanse- og siteringsdatabase. Primærkilder er tidsskrifter (16500 titler hvor 1200 er Open Access), konferanser og patenter.

Boksøk

BIBSYS Ask - bibliotekets katalog over bøker og tidsskrifter (ikke artikkelsøk)

Emneordsøk for Realfagsbiblioteket

HK1 - Utenlandsk litteratur utgitt før 1966

Springer e-books (Earth and Environmental Science)
15000 e-bøker utgitt av Springer 2005-2009 og abonnement på utgivelser fra 2010-      .

Tidsskrifter

Elektroniske tidsskrifter (X-port)

Trykte og elektroniske tidsskrifter kan også søkes opp på tittel i Bibsys Ask

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

Nye bøker og innkjøp

Andre fagressurser