print logo
English version of this page

Geofag - Fagressurser

Finn bøker, digitale artikler, e-bøker, tidsskrifter m.m.

Fagets databaser

 • Georef
  Referansedatabase. Dette er den mest omfattende basen innen geofag. Dekker alle fagdisipliner og geografiske områder. Fra 1785 (USA). Resten av verden fra 1933.
 • Web of Science. (Tidligere ISI Web of Knowledge)
  Tverrfaglig, siteringsdatabase. Dekker de viktigste tidsskriftene innen alle fagområder. Artikler fra 1900.
 • Lyell Collection
  Geological Society of London's utgivelser i fulltekst, for noen serier tilbake til 1811.
 • Scopus
  Tverrfaglig referanse- og siteringsdatabase. Primærkilder er tidsskrifter (16500 titler hvor 1200 er Open Access), konferanser og patenter.

Boksøk

Bøker og e-bøker - søk på trykte og elektroniske bøker

Emneordsøk for Realfagsbiblioteket

HK1 - Utenlandsk litteratur utgitt før 1966

Springer e-books (Earth and Environmental Science)
15000 e-bøker utgitt av Springer 2005-2009 og abonnement på utgivelser fra 2010- .

Samling 42 - en samling for alle med interesse for generell naturvitenskap.

Tidsskrifter

Elektroniske tidsskrifter

Trykte og elektroniske tidsskrifter kan også søkes opp på tittel i Oria

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

Prøv BrowZine - dine favorittidsskrifter i din smartphone og nettbrett! Instruksvideo.

Nå også BrowZine på web.

Nye bøker og innkjøp

På tur i Buskerud, Tom Helgesen & Tom Schandy

Isfritt: populærvitenskap som angår deg, Henrik Svensen

Snow and ice-related hazards, risks, and disasters, W. Haeberli & C. Whiteman

Elements of petroleum geology, R.C. Selley

Fensfeltet, J.T. Årtveit

Andre fagressurser

Trenger du hjelp med å skrive og publisere?

Bachelor, master,  phd eller forsker. Her finner du mer hjelp og informasjon om skrive- og publiseringsprosessene:

Innføringer i gode lesemåter, skriveråd og kunnskap om informasjonssøking.

Nettsted som gir støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking.

For at du skal komme dit du vil med forskningen din.

 

 

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte, forslag til innkjøp og andre spørsmål.

Relevante enheter