print logo
English version of this page

Geofag - Fagressurser

Våre søketjenester

Nettsted som gir støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking

Innføringer i gode lesemåter, skriveråd og kunnskap om informasjonssøking.

Fagets databaser

 • Georef
  Referansedatabase. Dette er den mest omfattende basen innen geofag. Dekker alle fagdisipliner og geografiske områder. Fra 1785 (USA). Resten av verden fra 1933.
 • Web of Science. (Tidligere ISI Web of Knowledge)
  Tverrfaglig, siteringsdatabase. Dekker de viktigste tidsskriftene innen alle fagområder. Artikler fra 1900.
 • Lyell Collection
  Geological Society of London's utgivelser i fulltekst, for noen serier tilbake til 1811.
 • Scopus
  Tverrfaglig referanse- og siteringsdatabase. Primærkilder er tidsskrifter (16500 titler hvor 1200 er Open Access), konferanser og patenter.

Biblioteksøk

Oria - alt materiale UiO har (bøker, tidsskrifter, artikler, oppgaver (trykt og elektronisk)

Emneordsøk for Realfagsbiblioteket

HK1 - Utenlandsk litteratur utgitt før 1966

Springer e-books (Earth and Environmental Science)
15000 e-bøker utgitt av Springer 2005-2009 og abonnement på utgivelser fra 2010-      .

Tidsskrifter

Elektroniske tidsskrifter

Trykte og elektroniske tidsskrifter kan også søkes opp på tittel i Biblioteksøk

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

Prøv BrowZine - dine favorittidsskrifter i din smartphone og nettbrett! Instruksvideo.

Nye bøker og innkjøp

Andre fagressurser

For at du skal komme dit du vil med forskningen din.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte, forslag til innkjøp og andre spørsmål.

Relevante enheter