Veiledning med fagreferenten

Hvis du ønsker fagspesifikk veiledning i litteratursøk (f.eks. i forbindelse med masteroppgaver eller doktoravhandlinger), er fagreferenten rette person å kontakte. Fagreferenten er ansvarlig for kontakten mellom biblioteket og fagmiljøet. Ring eller send en e-post for å avtale tid.

Spør biblioteket

Hvis du har et kort spørsmål om bibliotekets tjenester (utlån, innlån, fornyinger o.l.), bruk denne tjenesten.

Bestill en bibliotekar

Her kan du avtale en time med en bibliotekar for en generell innføring i bibliotekets tjenester, nettsider og elektroniske ressurser.

 

Publisert 29. sep. 2010 13:19 - Sist endret 3. mai 2016 13:45