English version of this page

Teologi - fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Artikkelbaser i teologi & religion

 • ATLA Religion Database with ATLASerials
  Den viktigste religionsfaglige basen, med referanser til 1 mill artikler i tidsskrifter og flerforfatterverk, og 300 tidsskrifter i fulltekst, løper fra 1949
 • IxTheo - Index Theologicus
  Viktig tysk religionsfaglig base for artikler i tidsskrifter og flerforfatterverk, løper fra tidlig på 1980-tallet
 • Index Religiosus
  Artikler i tidsskrifter og flerforfatterverk, er god på kirkehistorie og dogme/teologihistorie
 • R&TA - Religious & Theological Abstracts
  Tidsskriftartikler i teologi og religion fra mer enn 500 tidsskrifter, løper fra slutten av 1950-tallet
 • NORART
  Nasjonalbibliotekets database for norske og nordiske tidsskriftartikler

Digitale tekstsamlinger i teologi & filosofi

Bokbaser

Andre nettressurser


 

Fagansvarlig

Svein Helge Birkeflet

Svein Helge Birkeflet
Fagreferent i teologi og religionshistorie
Teologisk bibliotek 

Teologiske bibliotekorganisasjoner

 • FTRB - Forum for teologiske og religionsfaglige bibliotek
 • BETH - Bibliothèques Européennes de Théologie
 • ATLA - American Theological Library Association