English version of this page

Teologi - fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Artikkelbaser i teologi & religion

 • ATLA Religion Database with ATLASerials
  Den viktigste religionsfaglige basen, med referanser til 1 mill artikler i tidsskrifter og flerforfatterverk, og 300 tidsskrifter i fulltekst, løper fra 1949
 • IxTheo - Index Theologicus
  Viktig tysk religionsfaglig base for artikler i tidsskrifter og flerforfatterverk, løper fra tidlig på 1980-tallet
 • Index Religiosus
  Artikler i tidsskrifter og flerforfatterverk, er god på kirkehistorie og dogme/teologihistorie
 • R&TA - Religious & Theological Abstracts
  Tidsskriftartikler i teologi og religion fra mer enn 500 tidsskrifter, løper fra slutten av 1950-tallet
 • NORART
  Nasjonalbibliotekets database for norske og nordiske tidsskriftartikler

Digitale tekstsamlinger i teologi & filosofi

Bokbaser

 • ORIA - bibliotekets katalog
  Søk i UBO's samlinger av bøker, tidsskrifter og artikler, eller søk etter bøker i norske fagbibliotek. For hjelp, se ORIA brukerveiledning i pdf eller UBs FAQ om ORIA
 • Dewey emnesøk i ORIA
  UBO's emneregister til Dewey klassifikasjon, meget nyttig for å finne bøker til et emne
 • HK I
  UBO's katalog over eldre utenlandsk litteratur, mottatt før 1966
 • UTEOLs lille katalog
  Katalog over trykte studentoppgaver ved Det teologiske fakultet skrevet før 2014. Fra 2014 finnes oppgavene kun i digital form i DUO

Andre nettressurser