Andre fagmiljøer

Tverrfaglig kjønnsforskning

Andre fagmiljøer

Norge
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen
Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU
Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger
Nettverk for forskning om homoseksualitet, Juridisk fakultet, UiO

 

Norden
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK)
Center for kønsforskning, Københavns universitet
FREIA - Center for kønsforskning, Aalborg universitet
Genus och teknik ved Luleå tekniska universitet
Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet
Centrum för genusstudier, Stockholms universitet
Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
Tema Genus, Linköpings universitet
Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet
Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet
Publisert 3. des. 2009 09:47 - Sist endret 3. mai 2016 13:45