English version of this page

Sosialantropologi - bibliotekressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i fagdatabaser for antropologer - artikler, anmeldelser, rapporter mm.

 • Anthropology Plus
  Database fra Harvard, Museum of Mankind og Royal Anthropological Institute i London med antropologisk litteratur helt tilbake til 1900-tallet.
 • Sociological Abstracts
  Omfattende base som dekker sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk og andre beslektede fag. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.
 • Etnografisk film i biblioteket
 • IBSS
  Tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database med referanser til artikler og bøker. Fra UNESCO og LSE.
 • ISI-Web of knowledge
  Tverrfaglig base hvor man kan man søke etter artikler, bokanmeldelser, konferansepublikasjoner og siteringer. Rangerer tidsskrifter etter siteringsfrekvens - såkalt "impact factor".

Boksøk

Hvor finner jeg bøker innen sosialantropologi i biblioteket?

Emnesøk

Søk i bibliotekets samlinger med utgangspunkt i emneordlister:

Tidsskrifter

Tidsskrifter finnes i både trykt og elektronisk form og søkes opp på tittel i Oria. Se også: