Andre fagressurser

Etnografisk film i biblioteket - om bibliotekets samling av etnografisk film

Oppslagsverk - et utvalg oppslagsverker for sosialantropologi

Nye publikasjoner fra Sosialantropologisk institutt

 

Utenfor UiO

Andre antropologiske fagmiljøer

Animals in changing landscapes: a bibliography of human-animal studies

Utvalgte internettressurser for sosialantropologer

Interaktive kurs i informasjonskompetanse

Publisert 17. sep. 2010 13:01 - Sist endret 3. mai 2016 13:45