Utvalgte internettressurser for sosialantropologer

Antropologi.Info - norsk nettsted med antropologisk nyhetsblogg på tre språk, diskusjonsforum, lenker til open access tidsskrifter med mer. Drives av sosialantropologen Lorenz Khazaleh

Antropologiske blogger - samlet av antropologen og filmskaperen Kerim Freedman

University of Cambridge sitt digitale arkiv, social anthropology - arkiv med bl.a. filmer og lydopptak av  intervjuer med kjente sosialantropologer

Eilert Sundts samlede verker i fulltekst - fra Registreringsentral for historiske verker, Universitetet i Tromsø

Animals in changing landscapes - en tverrfaglig bibliografi fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) - 3500 titler

Podcast-forelesninger i sosialantropologi

Publisert 18. feb. 2010 12:25 - Sist endret 3. mai 2016 13:45