print logo

Koreansk (East Asian studies) - Fagressurser

Avansert søk Søkehjelp

Søk etter baser innen ditt fagområde. Universitetsbiblioteket gir deg fulltekst: Klikk på i trefflisten.

Søkehjelp

Bruk Primo til søk etter spesifikke artikler, e-bøker, emner m.m. Basen inneholder lite norsk materiale og juridiske fag. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Søkehjelp

Dette er Googles kilde for akademisk informasjon. Søk vil gi deg vitenskapelig materiale med lenke til UBOs elektroniske ressurser. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Avansert søk i DUO

Fulltekst i DUO. Inkluderer prosjektoppgaver, spesialoppgaver og hovedoppgaver, primært nyere enn 2002. Avansert søk inkluderer doktoravhandlinger m.m. For eldre oppgaver, søk i BIBSYS Ask.

Artikkelsøk i fagets databaser

Bibliography of Asian studies

JSTOR

FirstSearch - WorldCat

Melvyl

Koreansk språklig artikkebase

RISS
Research information servicde system KERIS

Paper search net

KISS
Koreanstudies information service system

e-Research enviroment for Korean studies
Academy of Korean Studies

Naver News Library
Koreansk avis

戦後日本における朝鮮史文献目録
Bibliografi over koreansk historie i etterkrigstid Japan, på japansk

Boksøk

BIBSYS Ask - bibliotekets katalog over bøker og tidsskrifter (ikke artikkelsøk)

Hvor finner jeg bøker innen koreansk i biblioteket?

New Asia Boooks

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Dewey emneregister til BIBSYS

HUMORD - tesaurus for BIBSYS

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Tidsskrifter på vestlige språk er plassert i 1 et., 495 (Øst-Asia) og 950 (Asia).

Tidsskrifter på koreansk språk er plassert i Mesaninen.

Bibliotekets tidsskrifter innen østasiatiske språl i BIBSYS Ask.

Andre fagressurser