English version of this page

Kinesisk - Fagressurser

Fagdatabaser

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Utvalgte fagtidsskrifter

  • På kinesisk
    Oppstilt i Mesaninen, 4. etasje.
  • På andre språk
    Oppstilt sammen med bibliotekets øvrige tidsskrifter, i  1.etasje.

Boksøk

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordlister:

  • Dewey emneregister - gir deg en oversikt over all litteratur innen et emne.
  • HUMORD - register - en strukturert samling emneord innen humaniora

Noen oppslagsverk

Andre fagressurser

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Aktuelt

Nye databaser:

Duxiu Academic Search -  a search engine specializing in Chinese academic materials based on a huge database of full-texts and metadata on scholarly resources from the early the 1930s to the present in all subjects and formats including books, ‎articles from periodicals, graduate theses and dissertations etc

Dacheng Modern China Database - covers ca. 7,000 Chinese periodicals published from late Qing to 1949 covering a wide field of disciplines.

Chinese historical newspapers
- includes 12 Chinese newspapers in English covering the period 1832-1953


Database på prøve:

Prøvetilgang 1: Sinica Sinoweb -  provides full-text access to the archive of 14 journals from Taiwan’s Academia Sinica, with the earliest dating back to as early as 1928
 

Prøvetilgang 2: Chinese citation Database - includes various search index, data visualization, and analysis of research power of a particular institution or scholar in China


Asia in Focus:
A Nordic journal on Asia by early career researchers”
ved NIAS (Nordic Institute of Asian Studies) ønsker artikler fra master- og PhD-studenter med tilknytning til en nordisk institusjon.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?
Send en epost, eller..

Andre nettressurser